วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รุกตรวจวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์

รุกตรวจวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์

  • Share:

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กล่าวว่า ปี พ.ศ.2552 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ได้ขยายบทบาทในการเป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ใช้กับสัตว์โดยเฉพาะ เน้นการตรวจวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน และได้พัฒนาวิธีตรวจสอบความแรงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยใช้หลักการวิธีเดียวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในคน และในปี พ.ศ.2555-2558 ได้จัดทำโครงการวิจัยสำรวจเก็บตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จากคลินิก สถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ขึ้นทะเบียนและใช้ในประเทศทุกตำรับมีประสิทธิภาพความแรงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรมได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บตัวอย่างวัคซีนจากบริษัทนำเข้าทุกบริษัทมาตรวจวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนทางห้องปฏิบัติการของกรม ถ้าตรวจสอบได้ครบทุกยี่ห้อแล้วเสร็จในปี 2561 จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าสุนัขในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการติดโรคจากสัตว์สู่คนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้