Thairath Logo
กีฬา

ฮึ่มต่างชาติแต่งหวิว-นุ่งสั้นเข้าพิพิธภัณฑสถานฯ

Share :

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้ปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครแล้วเสร็จ จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ 1. อิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ ณ พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกายที่แสดงราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. โลหศิลป์ :ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม ณ พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงศิลปวัตถุเครื่องโลหะของไทยที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละสมัย 3. นาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง ณ พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับนาฏศิลป์ชั้นสูงในราชสำนักไทย และ 4. ศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ ในการสงคราม ณ พระที่นั่งบูรพาภิมุข เสนอเรื่องราวอาวุธโบราณแบบต่างๆ

นายอนันต์กล่าวอีกว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากคนไทยที่เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งพบเห็นชาวต่างชาติแต่งกายไม่เหมาะสมบ่อยครั้ง บางรายใส่กางเกงขาสั้นขึ้นไปถึงโคนขาอ่อน เดินเข้าไปไหว้พระพุทธรูปในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ซึ่งเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ ตนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูทางเข้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลกรมศิลปากรทุกแห่ง ให้ตรวจตรานักท่องเที่ยว โดยจะต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมาะสมก่อนเข้าชม.

อ่านเพิ่มเติม...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้องเรียนชาวต่างชาติแต่งกายไม่เหมาะสมอนันต์ ชูโชติการศึกษา