วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศิริราช รับมอบเงินจากโครงการ 'ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ' 111 ล้านบาท

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มอบเงินที่ได้จากกิจกรรม ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ แลกรับกระปุกที่ระลึก อุปกรณ์ทรงงาน ในหลวง ร.9 จำนวน 111 ล้านบาท สมทบทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช...

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดเผยว่า จากการที่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดกรรมเพื่อสังคม "ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ" เพื่อปลูกฝังและสร้างนิสัยการออม รู้จักการให้คืนกลับสู่สังคม ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัว แล้วนำเงินออมมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช พร้อมรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 3 ส.ค.-20 ต.ค. 2560 ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากร่วมสมทบเงินออมถึง 139,071 คน มียอดเงินออมสมทบทุนมากถึง 111 ล้านบาท และรับกระปุกที่ระลึกถึง 297,131 กระปุก โดยได้ส่งมอบเงินออมทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาแล้ว

ศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่าวด้วยว่า แบบกระปุกที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ กระปุกพระราชพาหนะทรงงานคิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาเป็นกระปุกกล้องถ่ายภาพทรงงาน และกระปุกวิทยุสื่อสารทรงงานตามลำดับ ที่น่าสังเกตกว่าร้อยละ 50 ของกระปุกที่ประชาชนนำมาแลกเป็นกระปุกเก่า ซึ่งแสดงถึงการสะสมเงินออมมาเป็นเวลานาน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนแรกในการจัดทำ 2 หมื่นกระปุก ที่สำคัญคือการปลูกฝังทัศนคติ สร้างวินัยให้สังคมตระหนักและเกิดการออมเพื่อแบ่งปันตามรอยพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อย่างไรตาม ขณะนี้ได้ทยอยจัดส่งกระปุกผ่านไปรษณีย์ถึงทุกคนเหลือไม่ถึงร้อย คาดจะเสร็จเรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์นี้ หากยังมีตกหล่นสามารถแจ้งอินบ็อกซ์ผ่านเฟซบุ๊กโครงการได้ ทั้งนี้ รพ.ยังคงกระตุ้นให้เกิดการปรับพฤติกรรม จิตสำนึกสังคม และเกิดการแบ่งปัน เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้อย่างต่อเนื่อง.

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มอบเงินที่ได้จากกิจกรรม ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ แลกรับกระปุกที่ระลึก อุปกรณ์ทรงงาน ในหลวง ร.9 จำนวน 111 ล้านบาท สมทบทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช... 1 ก.พ. 2561 16:26 1 ก.พ. 2561 16:38 ไทยรัฐ