วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข้าคราส


ภาพพระจันทร์ที่เกิดปรากฏการณ์พิเศษในคราวเดียวกันคือ “ซุปเปอร์บลูบลัดมูน”จนดวงโตมีสีแดงอิฐ ขณะเดียวกันก็เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก จนเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อค่ำวันที่ 31 ม.ค.ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเหนือฟ้า กทม.

ภาพพระจันทร์ที่เกิดปรากฏการณ์พิเศษในคราวเดียวกันคือ “ซุปเปอร์บลูบลัดมูน”จนดวงโตมีสีแดงอิฐ ขณะเดียวกันก็เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก 1 ก.พ. 2561 00:22 1 ก.พ. 2561 00:22 ไทยรัฐ