วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิด รพ.พระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู) รพ.สต.สร้างจากจิตศรัทธากว่า 25ล้าน

หลวงพ่อฟู ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา เปิดรพ.สต.บางสมัคร โรงพยาบาลพระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู) เนื้อที่ 3 ไร่ มูลค่าก่อสร้าง 25 ล้านบาท ที่ได้จากจิตศรัทธาร่วมบริจาค รองรับการบริการด้านรักษาพยาบาล แก่ประชาชนในพื้นที่...

เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 30 มกราคม 2561 นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมพระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู) เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง ได้เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร โรงพยาบาลพระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู) หมู่ 6 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

โดยจุดเริ่มต้นแต่ก่อนสถานีอนามัยตำบลบางสมัครตั้งอยู่บนธรณีสงฆ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2484 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง ใช้ชื่อว่า สุขศาลา สายเสริมสุข จนปีพ.ศ.2519 ยกฐานะจากสุขศาลาเป็นสถานีอนามัยตำบลบางสมัคร พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู) เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกงพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดบางสมัคร ประชุมปรึกษาหารือ มีความเห็นว่าสถานีอนามัยตำบลบางสมัคร ก่อตั้งมานอนหลายปี ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยให้บริการประชาชนประมาณ 100 ตารางเมตร เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง บริเวณพื้นที่คับแคบยากต่อการขยาย ประกอบกับพื้นที่ตั้งของสถานีอนามัยตำบลบางสมัครติดกับฌาปนสถานของวัดบางสมัคร ทั้งยังเป็นทางเข้าที่จอดรถของผู้ที่มาร่วมงานประเพณีต่างๆ

ดังนั้นพระมงคลสุทธิคุณ จึงดำริจัดหาทุนทรัพย์ร่วมกันก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งใหม่บนที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางสมัครซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ รวมมูลค่า 25,106,869 ล้านบาท เพื่อรองรับการจัดการระบบบริการด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง และพัฒนาเป็นคลินิกหมอครอบครัว ให้บริการแบบองค์รวมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้บริการใกล้บ้านใกล้ใจในระดับปฐมภูมิ

หลวงพ่อฟู ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา เปิด รพ.สต.บางสมัคร โรงพยาบาลพระมงคลสุทธิคุณ(หลวงพ่อฟู) เนื้อที่ 3 ไร่ มูลค่าก่อสร้าง 25 ล้านบาท ที่ได้จากจิตศรัทธาร่วมบริจาค รองรับการบริการด้านรักษาพยาบาล แก่ประชาชนในพื้นที่... 30 ม.ค. 2561 19:00 30 ม.ค. 2561 19:24 ไทยรัฐ