วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อพท.จับมือ สพฉ.ยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

อพท.จับมือ สพฉ.ยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

  • Share:

อพท.จับมือ สพฉ.ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว ปูพรม 6 พื้นที่พิเศษ ขึ้นแท่นมาตรฐานระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.เปิดเผยว่า ในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งคือการดูแลด้านความปลอดภัย ในวันนี้ อพท. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ.จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ โดยมุ่งยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และมีเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สพฉ.ถือเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถและมีศักยภาพของเครือข่าย ด้านการวางระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยว ส่วนของ อพท.ก็มีพื้นที่การทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจนใน 6 พื้นที่พิเศษ

ที่ผ่านมา อพท.ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาชุมชนในพื้นที่พิเศษให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีจนประสบความสำเร็จมาแล้วระดับหนึ่ง เช่น กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่พิเศษเลย การดำเนินงานฝึกอบรมกู้ภัยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งความร่วมมือกับ สพฉ. ครั้งนี้ จะยิ่งเพิ่มมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวอีกว่า การดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) อพท. ในฐานะที่เป็น SDO หรือ Sustainable Development Organization ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และได้นำแนวทาง GSTC มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับเรื่องระบบการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยจะดูแลครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการป้องกัน การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ และการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่พิเศษ ที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทันสถานการณ์ ทำให้ลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ขณะเดียวกัน ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและมีความสุขในการท่องเที่ยวด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้