วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.จ่อค้านประเด็นร่างกฎหมาย ส.ส.-ส.ว.ไม่ตรงเจตนารมณ์ รธน.

กกต.จ่อค้านประเด็นร่างกฎหมาย ส.ส.-ส.ว.ไม่ตรงเจตนารมณ์ รธน.

  • Share:

กกต.จ่อค้านประเด็นร่าง พ.ร.ป.ส.ส.-ส.ว.ไม่ตรงเจตนารมณ์ รธน.เตรียมถกพิจารณา 6 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 ม.ค.) ที่ประชุม กกต.ได้รับทราบกรณีที่สำนักงาน กกต.รายงานความคืบหน้าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจสอบความเรียบร้อยของร่างกฎหมายดังกล่าว ก่อนที่จะส่งมาขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 วรรคห้าว่ามีประเด็นใดที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งในส่วนของ กกต.คาดว่าจะได้รับร่างกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวอย่างช้าไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า และสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาทันทีในการประชุม กกต.วันที่ 6 ก.พ.อย่างไรก็ตามเบื้องต้นที่ประชุม กกต.ได้มีความเห็นในส่วนของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่ามีอย่างน้อย 5-6 ประเด็น น่าจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยมาตรา 35 (4) (5) ที่ตัดสิทธิบุคคลซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งว่าไม่มีสิทธิสมัครรับราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

มาตรา 49 การสมัครรับเลือกตั้งที่ให้ผู้สมัครแต่ละพรรคในแต่และเขต ได้รับหมายเลขประจำตัวแตกต่างกัน อาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนเกินความจำเป็นไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 26 มาตรา 75 ที่ตัดเรื่องการห้ามทำการหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพ หรือการรื่นเริงต่างๆ ออกจากข้อห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม มาตรา 87 การเปลี่ยนเวลาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิม 08.00 -16.00 น. มาเป็น 07.00-17.00 น. มาตรา 134 และมาตรา 139 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และการสั่งเลือกตั้งใหม่ หลังการประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งกกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เนื้อหาตามบทบัญญัติ มีทั้งที่อาจเขียนไม่ครบ และเขียนเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญมาตรา 225 และ มาตรา 226 บัญญัติ ส่วนของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าการยกเลิกการเลือกไขว้ จะทำให้เกิดการบล็อกโหวตได้ง่ายขึ้นหรือไม่ และจะมีผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยขอให้สำนักงานไปเขียนเหตุผลประกอบแต่ละประเด็นให้ชัดเจนหนักแน่นว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญอย่างไร และให้เสนอในการประชุม กกต.วันที่ 6 ก.พ.นี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้