วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โคราช เตรียมพร้อมจัดพิธีถวายเพลิง สรีระสังขาร'หลวงพ่อคูณ' ภายในปีนี้

โคราช เตรียมพร้อมจัดพิธีถวายเพลิง สรีระสังขาร'หลวงพ่อคูณ' ภายในปีนี้

  • Share:

พ่อเมืองโคราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเตรียมจัดพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ในปีนี้ โดยมีคณะแพทย์ มข.และลูกศิษย์ ร่วมแจงขั้นตอน เบื้องต้นจะขอพระราชทานเพลิง บำเพ็ญกุศลพร้อมร่างครูใหญ่ท่านอื่น ขณะที่ชาวโคราชร่วมอนุโมทนากุศลจิตที่ท่านได้เสียสละร่าง รวมทั้งเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษากว่า 880 คน... เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อปท. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการจัดพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) มีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมชี้แจงขั้นตอนต่างๆ และคณะลูกศิษย์ใกล้ชิด อาทิ นายสมบูรณ์ โสตถิอนันต์ อดีตเลขานุการหลวงพ่อคูณ และกรรมการวัดบ้านไร่ ลูกศิษย์ใกล้ชิด และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมฟัง 

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณฯ ที่ได้มอบสรีระให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ นำไปศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์ของภาควิชาดังกล่าว ซึ่งไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักศึกษา โดยพินัยกรรมระบุว่าเมื่อสิ้นสุดแล้วให้จัดพิธีเรียบง่าย ละเว้นพิธีสมโภชใดๆ ห้ามมิให้ขอพระราชทานเพลิงศพ โกศ และหรือพิธีอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ และเป็นการเฉพาะ บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และได้เชิญตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาที่ระบุไว้ในพินัยกรรม อาทิ นายอำเภอด่านขุนทด, ศึกษาธิการอำเภอด่านขุนทด ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการจัดการศพให้เป็นไปตามพินัยกรรม โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นกันแล้ว จึงมาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปีนี้ 2561 จะเป็นปีสุดท้ายสำหรับการเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อคูณ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณละสังขารเป็นเวลา 7 วันที่หอประชุมกาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่นแล้ว ร่างของหลวงพ่อคูณได้อัญเชิญไปที่คณะแพทยศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการดองร่างครูใหญ่ และหลังครบ 1 ปีได้นำร่างขึ้นมาเป็นครูใหญ่ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการเป็นครูใหญ่ของหลวงพ่อคูณ ฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมทางภาควิชาฯและคณะแพทยศาสตร์ฯ ก็ไม่ได้ให้ร่างท่านกับนักศึกษาแพทย์เป็นการเฉพาะ ซึ่งปกตินักศึกษาแพทย์จะใช้ร่างครูใหญ่ 1 ร่างกับนักศึกษาแพทย์ 6 คน แต่ของหลวงพ่อคูณทางคณะได้มอบหมายให้อาจารย์ที่มี่ขีดความสามารถดีที่สุดในการผ่าร่างครูใหญ่ คือ รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย และคณะทีมงาน โดยการผ่าร่างในการสาธิตให้กับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทุกคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์ได้มาดูแล้วนำไปผ่าร่างครูใหญ่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นหลวงพ่อคูณจึงไม่ได้เป็นครูใหญ่เฉพาะแค่นักศึกษาแพทย์แค่ 6 คนเท่านั้น แต่จะเป็นครูใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ทั้งชั้นปี ประมาณ 280 คน รวมทั้งอีก 600 คนของนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย ตรงนี้เรียนในเบื้องต้นเพื่อให้ทุกท่านได้อนุโมทนากับกุศลจิตของหลวงพ่อคูณที่ท่านได้เสียสละร่าง ทั้งนี้ในส่วนกระบวนการศึกษาจะเสร็จสิ้นในปี 2561 คือปีนี้ประมาณเดือนมิถุนายน 2561 เป็นการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่งของวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งมีความต่อเนื่อง ฉะนั้นตอนนี้เราจะมีการเตรียมการเพื่อดำเนินการสำหรับการบำเพ็ญกุศลก่อนที่จะมีการขอพระราชทานเพลิง ตนใช้คำว่าพระราชทานเพลิงต่อไปก็เนื่องจากว่า ในพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณได้ระบุว่าขอให้จัดการร่างของท่านพร้อมครูใหญ่ท่านอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอพระราชทานเพลิงครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษเป็นเวลาประมาณ 20 ปีแล้ว ฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อคูณก่อนที่จะเผาจริงก็จะเป็นการพระราชทานเพลิงศพร่วมกับครูใหญ่ท่านอื่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยอธิการบดีก็ได้ว่า เราจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมกับครูใหญ่ท่านอื่นๆ ประมาณ 400-500 ร่างที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก หลังจากนั้นเราถึงจะนำร่างครูใหญ่ไปประกอบพิธีประชุมเพลิงหรือฌาปนกิจตามวัดต่างๆ กว่า 20 วัดในจังหวัดขอนแก่น รศ. นพ.ชาญชัย กล่าวว่า สำหรับร่างของหลวงพ่อคูณตามพินัยกรรมได้ระบุว่าให้นำไปฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถานของวัดหนองแวง พระอารามหลวง หรือวัดอื่นใดที่ทางคณะแพทยศาสตร์เห็นสมควร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้ไปเรียนปรึกษาหลวงพ่อคูณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ถึงสถานที่ที่จะเหมาสม ซึ่งก็มีความเห็นตรงกันว่า ฌาปนสถานฯ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่อยู่ในเมืองขอนแก่นน่าจะไม่สามารถรองรับประชาชนศิษยานุศิษย์จำนวนหลายแสนคนได้จึงมีดำริว่า เราจะไปทำเมรุชั่วคราวของวัดหนองแวง พระอารามหลวงที่บริเวณพุทธมณฑลอีสาน จึงเป็นที่มาที่จะต้องเตรียมสถานที่ จะต้องตัดถนนเข้าไป จะต้องมีการถมที่ รวมทั้งต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นการฌาปนกิจหลวงพ่อแล้วนำอัฐิอังคารของท่านไปลอยลงในแม่น้ำโขงแล้ว สถานที่ตรงนั้นทางมหา'ลัยขอนแก่นมีดำริว่าเราจะสร้างเป็นอนุสรณ์สถาน โดยเราจะไม่เรียกว่าเจดีย์ เพราะตรงนั้นจะมีอัฐิธาตุ เนื่องจากในพินัยกรรมหลวงพ่อคูณต้องการให้นำทุกอย่างไปลอยที่แม่น้ำโขง ฉะนั้นเราถึงต้องใช้คำว่าอนุสรณ์สถานแทน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้