วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจ้งความกลุ่ม 'People Go network' ขัดคำสั่ง คสช.

คสช.แจ้งความกลุ่ม "People Go network" ขัดคำสั่ง คสช.ไม่สน 26 อาจารย์ มธ.ยื่นหนังสือเรียกร้อง

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผบ.มทบ.11) ในฐานะทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่คณะอาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 26 คน นำโดย นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต ลงชื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอให้ทบทวนการดำเนินการกับผู้จัดกิจกรรมทั้ง 8 คน รวมถึงผ่อนปรนการแสดงออกของประชาชน ที่เป็นไปอย่างสันติในขอบเขตของกฎหมายปกติว่า มูลเหตุเริ่มต้นจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในนาม People Go network จัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้อง มีการกล่าวปราศรัยโจมตีรัฐบาลและ คสช.จากนั้นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามคำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 ฐานร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. การที่คณะอาจารย์มีหนังสือให้พิจารณาทบทวน จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ครูอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นขุมพลังปัญญา และสามารถชี้แนะการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่นิสิต นักศึกษา และสังคม ใช้บรรยากาศการปรองดองความร่วมมือใช้สติปัญญาหันหน้าพูดคุย เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมกับบรรยากาศของบ้านเมือง และนำพาประเทศชาติและสังคมก้าวข้ามผ่านความยากลำบากในช่วงเวลานี้ และนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

พล.ต.ปิยพงศ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามการกำหนดบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ให้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวยังมีผลบังคับใช้ เป็นเครื่องแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่า ประเทศยังมีความจำเป็นในการมีกฎหมายเพื่อรักษาความสงบ และความมั่นคงภายในอยู่ ส่วนใครใดจะตีความเช่นไรก็เป็นการเสนอความเห็นที่กระทำได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์ ไปได้ คสช.และรัฐบาลได้ดำเนินงานตามโรดแม็ปที่วางไว้ตลอดมา และทุกฝ่ายทุกส่วนพยายาม ทำให้เกิดความเรียบร้อยอย่างดีที่สุด การแสดงออกที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง หรือสร้างความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ความสงบอาจจะเป็นปัจจัยทำให้การเดินหน้าสู่โรดแม็ปไม่ราบรื่นตามที่ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวัง จึงอยากร้องขอให้การแสดงออกทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ ไม่ควรมีการเรียกร้อง หรือขอข้อยกเว้นว่าให้ใช้กฎหมายเฉพาะรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดเท่านั้น เพราะทุกคนควรอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม อีกทั้งผู้ดำเนินกิจกรรมย่อมรู้อยู่แก่ตนเองว่ากิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ เหมือนหรือแตกต่างจากกิจกรรมรณรงค์ประเด็นทางสังคมอื่นหรือไม่

"ในส่วนของคสช.ก่อนที่จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี ได้มีการสังเกตการณ์ รวมทั้งพูดคุยเจรจา ขอความร่วมมือ เพื่อไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อทางกลุ่มยังยืนยันที่จะทำต่อไป คสช.จึงไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผู้จะพิจารณาว่าจะมีการดำเนินคดีหรือไม่อย่างไร ขึ้นกับกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่คสช.จะไม่ก้าวล่วง" พล.ต.ปิยพงศ์ กล่าว

คสช.แจ้งความกลุ่ม "People Go network" ขัดคำสั่ง คสช.ไม่สน 26 อาจารย์ มธ.ยื่นหนังสือเรียกร้อง 30 ม.ค. 2561 15:57 30 ม.ค. 2561 18:12 ไทยรัฐ