วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นทพ. เปิดตัวสถานีก๊าซหุงต้ม จากผักตบชวา เพื่อปชช. ได้รู้พลังงานทดแทน

จัดเต็ม!! หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เปิดตัว "สถานีก๊าซหุงต้ม จากผักตบชวา เพื่อประชาชน" ด้วยการเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนเพื่อ ปชช.นำองค์ความรู้มีประโยชน์ ใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน...


เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฎ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดตัว "สถานีก๊าซหุงต้มจากผักตบชวา เพื่อประชาชน" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง เพื่อสาธิตองค์ความรู้การเปลี่ยนผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืช ให้เป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดการลดรายจ่ายในครัวเรือน และลดรายจ่ายภาครัฐในการกำจัดผักตบชวา ซึ่งพ.อ.กฤตพันธุ์ มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอก เขมชาติ ขันลา และ จ่าสิบตรี ภูวดล สุวรรณเลิศ เป็นวิทยากร พร้อมถ่ายทำรายการ "เปิดบ้านการเกษตร" ช่วงการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเผยแพร่ทั้งภาพและเสียงพร้อมกันทั่วโลก ทางสถานีวิทยุ ม.ก.

สำหรับการผลิตก๊าซหุงต้มจากผักตบชวานั้น ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของคณะวิจัย ได้แก่ รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รศ. จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ และนายขวัญชัย นิ่มอนันต์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการวิจัย โดยได้ค้นพบจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง ที่สามารถย่อยผักตบชวา ได้ผลผลิตเป็นก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซชีวภาพ จากนั้นคณะทำงานได้ประยุกต์จากงานวิจัยที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ให้มาเป็นวิธีการอย่างง่าย และถอดบทเรียนเพื่อเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ทำใช้ได้เองในชีวิตประจำวัน และได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559

พล.ท.ณัฏฐพัชร กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือที่พี่น้องประชาชนรู้จักในนาม "นักรบสีน้ำเงิน" นั้น มีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่มีความร่วมมือกับ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ ใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวันเช่นนี้ ให้ถึงมือพี่น้องประชาชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยจะขยายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อาทิ จะมีการจัดแสดงตามโครงการประชารัฐ ที่จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เขาร่วมชมงานได้

พ.อ.กฤตพันธุ์ กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ริเริ่มจัดตั้งสถานีก๊าซผักตบชวา ระดับครัวเรือนและระดับวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่มกราคม 2559 ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจำนวนมาก มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปอบรมให้ประชาชน และมีการไปจัดตั้งสถานีฯ ในชุมชน หรือโรงเรียน ซึ่งกำลังพลของ นทพ. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้แก่พี่น้องประชาชน ร่วมกับ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายการแก้ปัญหาผักตบชวา ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักตบชวา โดยการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาแล้ว ยังจะช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนด้านพลังงานทดแทนให้แก่เกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้

จัดเต็ม!! หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เปิดตัว "สถานีก๊าซหุงต้ม จากผักตบชวา เพื่อประชาชน" ด้วยการเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนเพื่อ ปชช.นำองค์ความรู้มีประโยชน์ ใช้ได้จริง ในชีวิตประจำ 30 ม.ค. 2561 13:25 ไทยรัฐ