วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไขข้อสงสัย? อาบอบนวดสูบน้ำบาดาลตีฟองมีความผิดอย่างไร

คลายข้อสงสัยการสูบน้ำบาดาล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ โดยอาบอบนวดหลายๆ แห่งในกรุงเทพฯ มีความผิดอย่างไร ถึงต้องระดมตรวจสอบ...

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากมีการระดมตรวจสอบการลักลอบใช้น้ำบาดาลของอาบอบนวดหลายแห่งในกรุงเทพฯ ขณะที่สื่อต่างประเทศบางแห่งยังนำเสนอข่าวในทำนองที่ว่า การลักลอบใช้น้ำบาดาลของอาบอบนวดในไทย เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้กรุงเทพฯ จมทะเลในอนาคต

ทั้งนี้ เกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ พบว่า จากข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุการใช้น้ำบาดาลจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยทั่วไปจะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะจุดที่ยังไม่มีน้ำประปา อนุญาตให้เฉพาะบางหน่วยงาน และให้บางสถานประกอบการที่มีความจำเป็น โดยอาจจะให้ขุดบ่อสำรอง ซึ่งทั้งหมดจะต้องขอนุญาตอย่างถูกต้อง และจ่ายค่าน้ำบาดาลด้วย การลักลอบใช้มีความผิด  

เกี่ยวกับน้ำบาดาลนี้ มีกฎหมายคือ พระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.น้ำบาดาลกำกับดูแล ซึ่งมีการแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2550 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2550 มีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผู้บังคับใช้กฎหมายหลัก 

ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว การใช้น้ำบาดาลมีขั้นตอนต่างๆ โดยต้องยื่นขอใบอนุญาตใช้ตามแบบ และแนบหลักฐานตามกำหนด ยื่นต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตนั้นๆ ตลอดจนต้องขออนุญาตเจาะบ่อ รวมทั้งจ่ายค่าน้ำและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

ผู้ที่ต้องการใช้น้ำบาดาลนั้นจะต้องอนุญาตใช้ให้ถูกประเภท ดังนี้ 1. ใช้เพื่ออุปโภคบริโภค 2. ใช้ในกระบวนการผลิต 3. ใช้เป็นวัตถุดิบการผลิต และ 4. ใช้เพื่อการเกษตร

อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำบาดาล แม้จะขออนุญาตแล้วก็ยังมีการจำกัดปริมาณด้วย แต่ละประเภทไม่เท่ากัน ส่วนอัตราโทษกรณีลักลอบใช้น้ำบาดาลนั้น เป็นโทษปรับ

ส่วนบ่อน้ำบาดาลที่มีการเจาะและใช้มานานแล้ว โดยเฉพาะก่อนปี 2550 ที่มีการควบคุมดูแลเข้มงวดขึ้นนั้น บางพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเข้าไปกำกับดูแล และควบคุมการใช้น้ำ รวมไปถึงการเก็บค่าใช้น้ำด้วย.

คลายข้อสงสัยการสูบน้ำบาดาล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ โดยอาบอบนวดหลายๆ แห่งในกรุงเทพฯ มีความผิดอย่างไร ถึงต้องระดมตรวจสอบ... 29 ม.ค. 2561 17:32 30 ม.ค. 2561 13:29 ไทยรัฐ