วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครอง ยกคำขอทุเลา 'ปู' จ่ายค่าเสียหายจำนำข้าว

ศาลปกครอง ยกคำขอทุเลา "ปู" ชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าว เหตุเงื่อนไขทุเลาคำสั่งไม่ครบ

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.61 ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำขอทุเลาเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ครั้งที่ 2) ในคดีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ฟ้องนายกรัฐมนตรี, รมว.คลัง, รมช.คลัง และปลัดกระทรวงการคลัง กรณีออกคำสั่งเรียกให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กระทำการโดยจงใจปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และทำให้ทางราชการเสียหาย โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้มีคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาอีกครั้ง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเรียกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั้น

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาในระหว่างพิจารณาคดีได้นั้น ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 3 ประการ ครบถ้วน คือ 1. คำสั่งพิพาทน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. การให้คำสั่งพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง 3. การทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากคำขอของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งได้ยื่นคำขอเป็นครั้งที่ 2 และข้อเท็จจริงจากการชี้แจงของคู่กรณี รวมถึงการชี้แจงของกรมบังคับคดีแล้ว เห็นว่า แม้ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะอ้างเหตุของความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไปแล้วบ้างก็ตาม แต่การที่จะวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นประเด็นในเนื้อหาของคดีที่ศาลจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป ดังนั้นในชั้นนี้จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า คำสั่งดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นว่าเงื่อนไขที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทเกิดขึ้นไม่ครบถ้วน ศาลจึงไม่มีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว ไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี

ขณะที่ตุลาการเสียงข้างน้อยเห็นสมควรมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทบางส่วน โดยศาลควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาท โดยห้ามไม่ให้มีการขายทอดตลาด บ้านและที่ดิน ตามโฉนดที่ดิน 16505 และเลขที่ 70389 พร้อมบ้านเลขที่ 38/9 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ครอบครัว และบริวาร รวมถึงบรรดาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านหลังดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีดังกล่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ เคยยื่นขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้นศาลเห็นว่ากระทรวงการคลัง ยังไม่มีการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์และขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด จึงรับฟังไม่ได้ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลา ศาลจึงมีคำสั่งยกคำขอดังกล่าวไป แล้วเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการอายัดทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์บางส่วน ทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ยื่นขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีเป็นครั้งที่ 2 และศาลปกครองก็ได้มีคำสั่งดังกล่าวข้างต้น.

ศาลปกครอง ยกคำขอทุเลา "ปู" ชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าว เหตุเงื่อนไขทุเลาคำสั่งไม่ครบ 29 ม.ค. 2561 14:29 29 ม.ค. 2561 14:48 ไทยรัฐ