วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ยักษ์ นำ ขรก.จัดกิจกรรม คืนชีวิตให้แจ่ม ต่อ-เติม-แต่ง แม่แจ่มโมเดล

"อ.ยักษ์" นำทีมข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ คืนชีวิตให้แจ่ม ที่ จ.เชียงใหม่ ลดปริมาณซังข้าวโพด - เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ - หยุดปัญหาหมอกควัน โดยนำศาสตร์พระราชา จัดทำแผนยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดล...

ที่ จ.เชียงใหม่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำทีมข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายประชารัฐ จัดกิจกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อต่อ-เติม-แต่ง แม่แจ่มโมเดลด้วยศาสตร์พระราชา โดยชักชวนเครือข่ายจิตอาสากว่า 900 คน นำซังข้าวโพดมาห่มดิน ราดด้วยน้ำหมักรสจืด ได้ประโยชน์ 3 ต่อ ลดปริมาณซังข้าวโพด เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ หยุดปัญหาหมอกควัน ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 4 พันล้านบาท

โดยปัญหาหมอกควันจากการเผาซังข้าวโพดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมาตรการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการในหลายปีที่ผ่านมา คือ การลดปริมาณตอซัง การประกาศ 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 20 เม.ย. และมาตรการยั่งยืนโดยการเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดระเบียบพื้นที่ป่าไม้กับชุมชน และการรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของ "ดิน" โมเดลดังกล่าวรู้จักกันในนาม "แม่แจ่มโมเดล" ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการ "แม่แจ่มโมเดล" ในปี 2559 ถือเป็นครั้งแรกที่ฮอตสปอต (จุดวัดความร้อน) ที่แม่แจ่มต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ สามารถลดจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ หรือฮอตสปอต ลงไปได้กว่า 90% จากที่เคยเกิดราว 240 จุด เหลือเพียง 9 จุด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค.59) สำหรับในปีนี้ได้ตั้งเป้าพัฒนา "คน" โดยการระดมจิตอาสาทุกภาคส่วนทั้ง รัฐ เอกชน ประชาชน ประชาสังคม ศาสนา และสื่อมวลชน เข้าร่วมลงมือทำไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นให้กำลังใจชาวบ้านด้านนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รณรงค์ให้เกษตรกรนำซังข้าวโพดมาหมักทำปุ๋ยสูตรพระราชทานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 5 ปี ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรอย่างมาก และเป็นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาภัยพิบัติหมอกควันเนื่องจากการเผาซังข้าวโพด ประหยัดค่าขนส่งเพื่อนำซังข้าวโพดไปทิ้ง เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ต้นข้าวโพดที่เก็บผลผลิตแล้ว หรือวัสดุอินทรีย์อื่นๆ ห่มคลุมดิน ราดรดด้วยน้ำหมักที่ทำจากวัสดุธรรมชาติรสจืด เช่น ต้นกล้วย ผักต่างๆ กับสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 ของกรมพัฒนาที่ดิน ราดรดในอัตราส่วน 1:200 เพื่อเร่งอัตราการย่อยซังข้าวโพดให้เป็นปุ๋ย วิธีนี้จะช่วยฟื้นฟูดินได้จริงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมคือ ปัญหาหมอกควันจากการเผาทำลายซังข้าวโพดซึ่งมีปริมาณเป็นจำนวนมาก เฉพาะอำเภอแม่แจ่มพบว่า มีซังและเปลือกข้าวโพดรวมกันถึง 95,000 ตัน ผลกระทบเรื่องหมอกควัน ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคนทั้งภูมิภาค และสภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศ จึงริเริ่มโครงการ คืนชีวิตให้ "แจ่ม" ซึ่งเป็นโครงการที่จะน้อมนำศาสตร์พระราชามาส่งเสริมและให้ความรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ชุมชนทั้งเกษตรกร เยาวชนและคนในพื้นที่เพื่อให้คนอยู่กับป่า ให้ป่าอยู่กับคนได้อย่างยั่งยืน สำหรับพื้นที่เป้าหมาย คือ บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม และโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า บ้านดอยสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ส่วนกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำชาวบ้านที่มีความสนใจจะปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์ และเยาวชนในระดับในโรงเรียนต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Project Base Learning) เน้นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน.

"อ.ยักษ์" นำทีมข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ คืนชีวิตให้แจ่ม ที่ จ.เชียงใหม่ ลดปริมาณซังข้าวโพด - เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ - หยุดปัญหาหมอกควัน โดยนำศาสตร์พระราชา จัดทำแผนยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดล... 29 ม.ค. 2561 13:38 29 ม.ค. 2561 14:01 ไทยรัฐ