วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

The key to something

รอนด้าซึ่งเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ที่เก่งมาก ดังถึงขนาดมีคนจะเชิญไปพูดเรื่องประวัติศาสตร์ในรายการโทรทัศน์ อาจารย์ใหญ่พูดกับคนที่มาติดต่อว่า Ms. Rhonda enjoys teaching students but being on TV is a different kettle of fish.

Kettle = กาน้ำ teakettle=กาน้ำชา วลี another kettle of fish หรือ a different kettle of fish กลับสื่อถึง สถานการณ์แตกต่างกันอย่างมากจากที่คุณได้กล่าวถึง

อาจารย์รอนด้าเก่งการสอนประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียน แต่ไม่เก่งเรื่องพูดในหน้าจอโทรทัศน์ จึงใช้วลี a different kettle of fish

อีกวลีหนึ่งที่คนใช้ผิดกันบ่อยคือ ...✘...the key of something ที่แปลว่า กุญแจสู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ ที่ถูกต้องจะต้องใช้ ...✔...the key to something เช่น the key to successful public speaking กุญแจของการพูดในที่สาธารณะอย่างประสบความสำเร็จ

หลายคนเข้าใจว่า หลัง to จะต้องเป็นกริยาช่อง 1 ยังไม่ผันเสมอ แต่นั่นใช้ในกรณีที่คั่นกริยาด้วยกันครับ เช่น I want to go. แต่ในกรณี the key to... “to” ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นบุพบท ต้องตามด้วย verb + -ing

คนทั่วไปชอบใช้วลี ...✘...the key to do something ที่ถูกต้องจะต้องใช้ ...✔...the key to doing something นายทุนคนหนึ่งลงทุนสร้างมหาวิทยาลัยเอกชน ภายหลังมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมาก แกให้สัมภาษณ์ว่า The university realizes that its people are the key to achieving success. มหาวิทยาลัยตระหนักว่ากุญแจของความสำเร็จคือ คน.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com

รอนด้าซึ่งเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ที่เก่งมาก ดังถึงขนาดมีคนจะเชิญไปพูดเรื่องประวัติศาสตร์ในรายการโทรทัศน์ อาจารย์ใหญ่พูดกับคนที่มาติดต่อว่า Ms. Rhonda enjoys teaching students but being on TV is a different kettle of fish... 29 ม.ค. 2561 10:15 ไทยรัฐ