วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นรต.ในอนาคต

โดย สหบาท

(พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย)

พยายามขับเคลื่อนโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้ก้าวล้ำทันยุค

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดโครงการสัมมนา พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ เพื่อเสนอสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ให้มีผลบังคับใช้ปีการศึกษา 2561 ที่จะเปิดเรียนเดือน เม.ย.นี้

เริ่มต้นเปิดสัมมนากลุ่มแรก สอบถามความคิดเห็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 71 ที่เพิ่งเรียนครบตามหลักสูตร 4 ปี ตามด้วย กลุ่มรอง สว.-สว.ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 60-67 และกลุ่มรอง ผกก.หัวหน้างานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร และผู้บริหาร

กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อาทิ ศาล อัยการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุมประพฤติ กรมการปกครอง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และสื่อมวลชน

สุดท้ายเป็นกลุ่มคณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ ครูฝึก ฝ่ายปกครองของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประเด็นการสัมมนา แบ่งออกเป็น คุณสมบัติโดยทั่วไปของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในอนาคต และคุณลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ ประกอบด้วย กฎหมาย วิชาการตำรวจ ยุทธวิธีตำรวจ คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และสมรรถภาพร่างกาย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อวิชาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและวิชาชีพตำรวจในโลกปัจจุบัน อีกทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับภาคการฝึก การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

รวมถึงหัวข้อวิชาที่ไม่จำเป็น ควรลด ยุบรวมหรือตัดออกจากหลักสูตร

เพื่อนำไปพิจารณาจัดทำหลักสูตร ปริญญา 2 ใบ นอกจาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อนาคตยังมี นิติศาสตรบัณฑิต

ทำโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้เป็น ศูนย์กลางแห่งการศึกษาวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย ให้ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

สมกับเป็นดินแดนสุภาพบุรุษสามพราน.

สหบาท

พยายามขับเคลื่อนโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้ก้าวล้ำทันยุค พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดโครงการสัมมนา พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ เพื่อเสนอสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ... 29 ม.ค. 2561 09:56 29 ม.ค. 2561 10:54 ไทยรัฐ