วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยในสายตาชาวโลก

ไทยในสายตาชาวโลก

  • Share:

ต้องถือว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ศาลปกครองกลางมีคำสั่งห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการใดๆ เป็นการปิดกั้น ขัดขวางการใช้เสรีภาพการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายประชาชนที่รวมตัวกันเดินเท้าจากจังหวัดปทุมธานีถึงขอนแก่น และให้ตำรวจอำนวยความสะดวก ดูแลความสงบเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม คำสั่งศาลระบุว่า หากกลุ่มผู้ชุมนุมทำผิดกฎหมาย เจ้าพนักงานก็ชอบที่จะกำหนดเงื่อนไข หรือมีคำสั่ง หรือร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกการชุมนุมได้ น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลมีคำสั่งในลักษณะนี้ ในยุครัฐบาล คสช.ที่มีคำสั่งห้ามการชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และน่าจะเป็นกรณีตัวอย่าง สำหรับการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ

คำสั่งศาลปกครองกลางเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาล ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในทางการเมืองถือศาลมีอำนาจตรวจสอบ การใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร กรณีนี้เป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถูกฟ้องว่าขัดขวางการชุมนุมของประชาชน

กลุ่มเครือข่ายประชาชนประกาศจัดกิจกรรม “วีวอล์ค เดินมิตรภาพ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ไปสิ้นสุดที่ขอนแก่นระยะทาง 450 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์เรื่องการประกันสุขภาพ สวัสดิการประชาชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร ตลอดจนสิทธิทางการเมืองและประชาธิปไตย แต่ถูกขัดขวางตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม

ปัญหาสิทธิเสรีภาพในประเทศไทย แม้แต่ประชาคมโลกก็แสดงความกังวล ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป 28 ประเทศ ออกแถลงการณ์ระบุว่า สิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมืองและเสรีภาพในประเทศไทย ถูกลิดรอนอย่างรุนแรงหลังรัฐประหาร 2557 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมถูกจำกัดเป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้ยกเลิกการจำกัดเสรีภาพ

เมื่อเร็วๆนี้ องค์กรผู้ตรวจสอบเสรีภาพระดับโลก “ฟรีดัมเฮาส์” เปิดเผยรายงานการสำรวจเสรีภาพใน 195 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกมีเสรีภาพมีอยู่ 45% กลุ่มที่สองมีเสรีภาพบางส่วน มี 30% กลุ่มสุดท้ายไม่มีเสรีภาพ 25% ประเทศ ไทยติดกลุ่มอยู่ด้วย โดยได้คะแนนแค่ 31 จากเต็ม 100 คะแนนเท่ากับพม่า

แต่รายงานฟรีดัมเฮาส์ให้พม่าดีกว่าไทยเล็กน้อย เพราะมองว่า “ค่อนข้างมีเสรีภาพบางส่วน” คนไทยจะต้องช่วยกันคิดว่า สถานะด้านเสรีภาพของเราทำไมจึงตกตํ่าถึงเพียงนี้ในสายตาชาวโลก ทั้งๆที่เมื่อไม่กี่ปีก่อนประเทศไทยยังได้รับยกย่องเป็นดาวรุ่งของอาเซียนในด้านเสรีภาพและประชาธิปไตย ปีนี้เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จะต้องแก้ไขหรือไม่อย่างไร.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้