วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.สัญจรโชว์คืบหน้าอีอีซี "สมคิด" ปรับแผนรถไฟทางคู่วิ่งทะลุตราด

“สมคิด” สั่งปรับแผนให้เร่งรถไฟทางคู่วิ่งทะลุถึง จ.ตราด เสริมแกร่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก โชว์ความคืบหน้าอีอีซีรับ ครม.สัญจร เชื่อมให้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ไม่เฉพาะแค่ภาคอุตสาหกรรม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ ครม.สัญจร ในวันที่ 5-6 ก.พ.นี้ ที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด มีวาระสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และหากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสร็จทัน ก็จะแจ้งให้ ครม.รับทราบด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ใกล้จะจบแล้ว และเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 3 คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะประเด็นหลักที่เป็นปัญหาได้ทำความเข้าใจกันหมดแล้ว

สำหรับภารกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่โดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงเกาะช้าง แล้วกลับมา จ.ตราดและจันทบุรี เพื่อประชุม ครม. โดยการลงพื้นที่ของ ครม.ครั้งนี้จะมีหลักสำคัญอยู่ที่การเชื่อมโยงอีอีซีกับภาคเกษตรและการท่องเที่ยวให้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้การประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้เกิดผลกระทบในวงกว้างของอีอีซีต่อภาคตะวันออกทั้งหมด รวมถึงการเสนอให้เร่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่จะต้องไปถึง จ.ตราด ให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมที่ใช้เวลาอีกหลายปี เพราะช่วงแรกจะไปแค่ถึงระยองเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงการขนส่งสินค้าด้วย

“หัวใจสำคัญของ จ.จันทบุรี คือเป็นมหานครของผลไม้ และมีจุดเด่นเรื่องอัญมณี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องแสดงบทบาทเข้าไปดูแลในส่วนนี้ ส่วน จ.ตราดมีเกาะช้างที่มีคนไปท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งยังสามารถพัฒนาได้อีก หากมีรถไฟทางคู่ไปถึง จ.ตราด สามารถจินตนาการได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง”

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในด้านเศรษฐกิจ 3 เรื่องคือ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินชุมชน, ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยกฎหมาย ทั้งหมดรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในปี 2561 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่

สำหรับกฎหมายทั้ง 3 ฉบับเริ่มจากร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินชุมชน ล่าสุด กระทรวงการคลังได้เสนอมายัง ครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์จากนี้ โดยกฎหมายฉบับนี้ตั้งขึ้นเพื่อรับรององค์กรการเงินชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติ-กรรมในรูปแบบต่างๆ โดยประชาชนสามารถขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินชุมชนภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้โดยความสมัครใจ ถ้าชุมชนใดมีระบบสหกรณ์อยู่แล้ว หรือกองทุนหมู่บ้าน ก็สามารถยกระดับขึ้นมาได้โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้จากธนาคารของรัฐ คาดว่าจะช่วยให้ประชาชน ได้รับประโยชน์มากกว่า 10 ล้านคน

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม คาดว่า จะเสนอให้ ครม.เห็นชอบได้ภายใน 1 เดือน เพื่อดูแลการจัดตั้งนิติบุคคลที่ช่วยเหลือสังคม และมีกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการเฉพาะ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คาดว่าจะเสนอให้ ครม.เห็นชอบได้ภายใน 2 เดือน เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถทำธุรกิจและทำงานได้เต็มที่.

“สมคิด” สั่งปรับแผนให้เร่งรถไฟทางคู่วิ่งทะลุถึง จ.ตราด เสริมแกร่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก โชว์ความคืบหน้าอีอีซีรับ ครม.สัญจร เชื่อมให้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ไม่เฉพาะแค่ภาคอุตสาหกรรม... 29 ม.ค. 2561 07:11 29 ม.ค. 2561 07:12 ไทยรัฐ