วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังเตือนภัย! ซื้อขายเงินดิจิทัล

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังโดย สศค.ได้ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในข้อกฎหมายของ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่อาจเกี่ยวข้องกับการชักชวนซื้อขายเงินดิจิทัลที่มีการดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายรองรับ โดยขอชี้แจงดังนี้ 1.ปัจจุบัน “สกุลเงินดิจิทัล” ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสิ่งที่ชำระหนี้ได้และมีมูลค่าเช่นสกุลเงินสกุลหนึ่ง แต่แท้จริงแล้วสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย 2. มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเกิดจากอุปสงค์และอุปทานของตัวมันเอง ที่ทำให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยที่ตัวมันเองไม่มีกิจการใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการสร้างรายได้เพื่อจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

3.มูลค่าของเงินสกุลดิจิทัลที่ปรับตัวสูงขึ้นมากเป็นแรงจูงใจ ทำให้ประชาชนสนใจซื้อขายเงินดิจิทัล เพราะคิดว่ามีผลตอบแทนสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลให้มีการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น 4.พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน ได้วางหลักข้อกฎหมายว่า ผู้ใดอยู่ในประเทศไทยโฆษณาหรือประกาศเชิญชวนให้ลงทุนใดๆที่มีพฤติกรรมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราสูง โดยไม่มีกิจการใดที่ถูกต้องตามกฎหมายรองรับ อาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ธปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณากำกับดูแลเงินดิจิทัล.

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลังโดย สศค.ได้ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล... 29 ม.ค. 2561 06:57 29 ม.ค. 2561 06:57 ไทยรัฐ