วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลเร่งดันกฎหมายแก้จน ผุดสถาบันการเงินชุมชนช่วย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายเศรษฐกิจ 3 เรื่องคือ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินชุมชน, ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมผุดสถาบันการเงินชุมชนช่วยวิสาหกิจชุมชน โดยจะผลักดันให้ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ภายในปีนี้ โดยกฎหมายนี้ตั้งขึ้นเพื่อรับรององค์กรการเงินชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรมในรูปแบบต่างๆได้ โดยสถาบันการเงินชุมชนมีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบเงินของสมาชิก ซึ่งธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงรวมถึงปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ถ้าชุมชนใดมีระบบสหกรณ์อยู่แล้ว หรือมีกองทุนหมู่บ้านสามารถยกระดับขึ้นมาได้ คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า 10 ล้านคน เพราะคนในพื้นที่ห่างไกลต้องเดินทางจากชุมชนไปทำธุรกรรมการเงิน แต่ต่อไปถ้ามีสถาบันการเงินชุมชนขึ้นทุกตำบลทั่วไทยก็สามารถทำ ธุรกรรมการเงินใกล้บ้านได้ “ประชาชนรอกฎหมายนี้อยู่เพราะหลายคนอยากมีเงินออม อยากมีเงินทุน อยากมีเงินปลดหนี้ หรือไปดูแลที่ดินที่จะหลุดมือ รวมทั้งยังช่วยปลดการเป็นทาสหนี้นอกระบบด้วย”.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายเศรษฐกิจ 3 เรื่อง... 29 ม.ค. 2561 06:50 29 ม.ค. 2561 06:50 ไทยรัฐ