วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สุวพันธุ์” ชมคณะสงฆ์ทำงานปฏิรูปก้าวหน้ากว่า พศ.

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) บรรยายพิเศษ ในการฝึกอบรมสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ปี 2561 ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ ว่า นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้รัฐบาล พศ. สนองงานคณะสงฆ์ เพื่ออุปถัมภ์ คุ้มครอง พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน ซึ่งจากบริบทของ สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบต่อกิจการพระพุทธศาสนา จึงทำให้เกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาขึ้น ซึ่งตนได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ทำให้เห็นว่าการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ทำงานคืบหน้าไปไกลกว่า พศ. และสามารถเดินไปด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ และวันที่ 9 ก.พ.นี้ ตนจะประชุมร่วมกับผู้บริหาร พศ. จะเน้นย้ำให้ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาให้สำเร็จ

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ตื่นตัวในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ได้กำหนดให้ทำงานให้แล้วเสร็จใน 4 เรื่องเร่งด่วน คือ 1.เก็บข้อมูลพระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทำบัตรสมาร์ทการ์ด 2.ทำบัตรประชาชนสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 3.บัญชีทรัพย์สินวัด และ 4.วัดสวยด้วย 5 ส.

นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้รัฐบาล พศ. สนองงานคณะสงฆ์ เพื่ออุปถัมภ์ คุ้มครอง พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน 29 ม.ค. 2561 00:32 29 ม.ค. 2561 00:33 ไทยรัฐ