วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“รายงานวันจันทร์”-พอกันทีตัดต้นไม้ใหญ่จนยอดด้วน รุกขกรสอน กทม.แต่งต้นไม้

คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ขาดสีเขียว ขาดสวนสาธารณะ แต่ความจริงแล้วต้นไม้ในกรุงเทพฯมีอยู่ไม่น้อยเพราะตัวเลขจากการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ กทม.ผู้ปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะทั้ง 50 เขต ที่จัดโดย กทม. กรมป่าไม้ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มบิ๊กทรี กลุ่มรุกขกรจิตอาสาฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ระบุว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯมีต้นไม้ใหญ่ประมาณ 3.2 ล้านต้น!!!!!!!

การอบรมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมา การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ของ กทม. มักถูกร้องเรียนว่าตัดแต่งต้นไม้ไม่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะไม่สวยงามแล้ว ยังส่งผลให้ต้นไม้อ่อนแอ เสี่ยงต่อการโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ กทม.จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ เอกชน และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 ม.ค.-1 ก.พ.2561

สมิทธ์ โตเต็มโชคชัยการ จากกลุ่มบิ๊กทรี บอกกับ “รายงานวันจันทร์” ว่า ที่ผ่านมาในกรุงเทพฯเมื่อต้นไม้ตามริมถนนสูงจนกระทบสายไฟ เจ้าหน้าที่มักตัดยอดทิ้งเลย หรือเรียกว่าการบั่นยอด ซึ่งจะส่งผลเสีย เพราะทำให้มีกิ่งไม้ที่งอกขึ้นมาใหม่เยอะกว่าเดิม ไม่ได้งอกเฉพาะที่ตัดออกไป นอกจากนี้ หากตัดกิ่งเหลือตอทิ้งไว้มากเกินไป จะส่งผลเสียคือเป็นแหล่งเพาะเชื้อเห็ดรา เป็นที่ชุมนุมของแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโพรงในลำต้น

เมื่อถามถึงการตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกวิธี...สมิทธ์บอกว่า กิ่งที่จะบังคับไม่ให้มันงอกขึ้นมา ให้ตัดชิดคอกิ่ง โดยแนวตัดชิดลำต้นเฉียงเล็กน้อย ไม่ให้มีแผลขนาดใหญ่ เพื่อให้ต้นไม้สร้างเนื้อไม้มาหุ้มแผลที่ตัดได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คอกิ่งของต้นไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ต้นไม้บางชนิดอาจไม่มีคอกิ่ง สามารถตัดฉากชิดลำต้นได้เลย ทั้งนี้ ข้อควรรู้ก่อนตัดแต่งต้นไม้มี 3 ข้อ คือ 1.ห้ามบั่นยอด ห้ามเทปูนปิดโคน เพราะจะทำให้รากใหญ่หด ผุ ยืนต้นตาย และโค่นล้มได้ 2.ตัดให้ถูกเวลา คือช่วงที่ต้นไม้พักตัว ผลัดใบ ทยอยเปลี่ยนใบ และ 3.ตัดถูกขั้นตอน

ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ บรรยายในการอบรมตอนหนึ่งว่า การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ควรพิจารณาวัยต้นไม้ก่อนว่าอยู่ในวัยใด ถ้าเป็นต้นไม้เก่าแก่และโทรม ห้ามแตะต้องส่วนมีชีวิต ให้เลือกตัดเฉพาะกิ่งที่ผุ ถ้ามีพุ่มใบที่งอกจากตุ่มตาจำศีลตามลำต้นไม้และได้รับแสงสว่างให้ปล่อยเป็นพี่เลี้ยงไว้อย่างนั้น ส่วนต้นไม้วัยเยาว์ อาจมีอิสระในการเลือกตัดกิ่งที่ผิดลักษณะได้มากกว่า

โดยทั่วไปการเลือกตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่มีดังนี้ 1.กิ่งผุ กิ่งคดงอ หรือที่เสียหายจากพายุ 2.กิ่งที่แยกเป็นมุมแคบ กิ่งกระโดงที่แทงออกจากลำต้น 3.กิ่งที่งอกทับกิ่งลึกจนไม่ได้รับแดด 4.กิ่งซ้อนกิ่ง 5.กิ่งที่ระศีรษะ หรือหลังคารถ หรือยื่นเข้าสู่อาคาร 6.กิ่งที่เสียดสีกัน และ 7.กิ่งที่ระสายไฟ

ทั้งนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ กทม.ครั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง คนในกรุงเทพฯจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ ซึ่งการตัดต้นไม้ที่ถูกวิธี นอกจากเกิดความสวยงามแล้ว ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับต้นไม้ได้อย่างปลอดภัย.

คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ขาดสีเขียว ขาดสวนสาธารณะ แต่ความจริงแล้วต้นไม้ในกรุงเทพฯมีอยู่ไม่น้อย 29 ม.ค. 2561 00:06 29 ม.ค. 2561 00:09 ไทยรัฐ