วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษกรบ. ชี้ คกก.ไทยนิยม มุ่งแก้ปัญหาฐานราก เน้นช่วยผู้มีรายได้น้อย

โฆษกรัฐบาล ชี้ คกก.ไทยนิยม มุ่งแก้ปัญหาฐานราก ให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งใจให้ ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศในทุกด้าน เน้นช่วยผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่า รัฐบาลตั้งใจให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศในทุกด้าน ทั้งการทำงานของหน่วยราชการ เศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก นายกฯ เน้นย้ำว่าการพัฒนาความเจริญในทุกจังหวัดต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วน ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ จนถึงตำบล ลงไปขับเคลื่อนกับประชาชน ตามศักยภาพที่เป็นจุดแข็งนำสิ่งใดไปต่อยอดให้ดีขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่กรรมการทุกระดับจะลงไปแก้ไขครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน เมื่อแต่ละจังหวัดรู้ว่าตนเองมีศักยภาพหรือปัญหาเรื่องใด รัฐบาลจะส่งทีมงานลงไปเพื่อทำงานร่วมกับกรรมการระดับต่างๆ วางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น โดยการขับเคลื่อนแต่ละจังหวัดจะสอดคล้องกับการลงพื้นที่ของนายกฯ คณะทำงานในพื้นที่มีถึง 7,463 ทีม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ตอบโจทย์ของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน.

โฆษกรัฐบาล ชี้ คกก.ไทยนิยม มุ่งแก้ปัญหาฐานราก ให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งใจให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศในทุกด้าน เน้นช่วยผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน 28 ม.ค. 2561 15:27 28 ม.ค. 2561 16:22 ไทยรัฐ