วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
KUML4…ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ เม็ดโต ผลผลิตสูง ทนโรค

KUML4…ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ เม็ดโต ผลผลิตสูง ทนโรค

  • Share:

หลังถั่วเขียวพันธุ์กำแพงแสน 2 ครองใจเกษตรกรไทยมากว่า 30 ปี...แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เกิดความแปรปรวนของสภาวะอากาศมากขึ้น การปลูกถั่วเขียวพันธุ์ต่างๆ เริ่มผลผลิตน้อยลง ประกอบกับบ้านเรามีพันธุ์ให้เลือกไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องมีถั่วเขียวพันธุ์ใหม่มาตอบโจทย์ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน

ในที่สุดได้ถั่วเขียนพันธุ์ใหม่ KUML4 ผลงานของภาคพืชสวนไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

“เราเริ่มพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2552 ด้วยตระหนักถึงเรื่องความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ น่าจะมีถั่วเขียวที่ตอบโจทย์ได้ครบทั้งเรื่องให้ผลผลิตต่อไร่สูง และทนแล้งทนโรคมากกว่าเดิม เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ได้ถั่วเขียวสายพันธุ์นิ่งมา 4 สายพันธุ์ นำมาทดสอบในระดับแปลงหลายพื้นที่ พบว่าสายพันธุ์ KUML4 มีศักยภาพมากกว่าทุกสายพันธุ์ เหมาะกับสภาวะปัจจุบันมากที่สุด”

ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อธิบายถึงความแตกต่างของถั่วเขียว KUML4 กับถั่วเขียวทั่วไป

ด้านกายภาพถั่วเขียวพันธุ์ใหม่มีปลายฝักแหลมโค้งงอ สุกแก่เร็วสม่ำเสมอ ฝักกลมยาวกว่าถั่วเขียวทั่วไป จึงให้เมล็ดมากและใหญ่กว่า...ที่สำคัญทนต่อโรคใบจุดและราแป้ง โรคสำคัญในถั่วเขียวมากกว่าพันธุ์ทั่วไป ส่วนลักษณะอย่างอื่น รวมถึงการปลูกไม่ต่างจากถั่วเขียวทั่วไป

“ด้วยฝักใหญ่ เมล็ดใหญ่ และเยอะกว่า ทำให้ใน 1,000 เมล็ด มีน้ำหนักถึง 80 กรัม ขณะที่พันธุ์ทั่วไป มีน้ำหนักแค่ 65-70 กรัม ส่วนผลผลิตถั่วเขียวทั่วไปให้ผลผลิตไร่ละไม่เกิน 240 กก. แต่พันธุ์นี้ให้สูงถึงไร่ละ 250-300 กก. บางพื้นที่ได้สูงถึงกว่า 300 กก. ส่วนระยะเวลาให้ผลผลิต 65-70 วัน ใช้น้ำน้อยแค่ 300 ลบ.ม.ต่อครอป ไม่ต่างจากพันธุ์ทั่วไป”

สนใจสัมผัสถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 ได้ที่งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่าง 26 ม.ค.-3 ก.พ. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศ.ดร.ประกิจ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้คิดปลูกถั่วเขียวทั้งเอาไว้บริโภคในครัวเรือนหรือเชิงพาณิชย์...แม้ถั่วเขียว KUML4 จะมี ข้อดีให้ผลผลิตสม่ำเสมอในทุกฤดูกาล แต่ปลูกฤดูแล้งให้ผลดีที่สุด เพราะถั่วไม่ชอบน้ำชื้น และอาจหักเสียหายจากพายุในฤดูฝนได้

ที่สำคัญถั่วเขียวทุกพันธุ์ ชอบอากาศร้อน แดดจัด ไม่ชอบหนาว และไม่ชอบดินด่าง ดินเหนียวจัด ชอบดินที่ระบายน้ำได้ดี พื้นที่ไม่ชื้นแฉะ.

กรวัฒน์ วีนิล

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้