วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การเมืองเดินหน้าหาทางออกประเทศ : เซ็ตซีโร่ปรองดอง

ระบบจัดสรรปั่นส่วน ทุกคะแนนมีความหมาย ใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตใบเดียว

เป็นกติกาการเลือกตั้งใหม่ เป็นธรรมแก่ทุกพรรค พรรคใหญ่ไม่เสียเปรียบ พรรคตั้งใหม่ พรรคเล็กมีโอกาสแจ้งเกิด เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แจงต่อสังคม

บีบให้พรรคใหญ่ๆตั้งพรรคสาขาขึ้น เพื่อเก็บตกคะแนน และมีกลุ่มบุคคลเตรียมตั้งพรรคเป็นทิวแถว รวมถึงพรรคนอมินีทหาร เพื่อต่อท่ออำนาจ

พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (ทป.) เป็นอีกพรรคหนึ่งที่ถูกคอการเมืองจับตาอย่างใกล้ชิดว่าสนิทแนบชิดกับขั้วอำนาจปัจจุบัน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย เปลือยใจให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวการเมือง ว่ากว่า 70 พรรคการเมืองมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวข้องกับการบริหารทุกกระทรวง ทบวง กรม

แต่ไม่มีนโยบายของพรรคการเมืองไหนมุ่งแก้ไขปัญหาป่าไม้ครบวงจร มีเฉพาะนโยบายเอาป่าไปแจก ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าเสื่อมโทรม รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมุ่งเอาป่าของฟรีแจก เพื่อคะแนนเสียงไป

เป็นที่มาของการหลอมรวมกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ตั้งพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย

โดยไม่คาดหวังจะไปต่อสู้กับพรรคการเมืองที่มีอยู่ แค่ได้ ส.ส. 1 เสียงก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

เราให้ความสำคัญรักษาป่าไม้ มุ่งสู่เป้าใหญ่เฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพราะขณะนี้ป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกทั่วประเทศ 80 เปอร์เซ็นต์ เหลือแค่แผนที่ ที่ยังเป็นป่าก็ถูกบุกรุก

ตอนนี้เหลือเฉพาะไข่แดงที่เป็นเขตอนุรักษ์ หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปสุดท้ายประเทศจะไม่เหลืออะไร

ป่าต้นน้ำก็กำลังจะตาย อีก 5 ปีจะเกิดปัญหาแย่งน้ำใช้ระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน

ฉะนั้นจะต้องสะสางให้สิ้นซาก โดยใช้นโยบายทวงคืนผืนป่าแล้วเอามาจัดสรรให้คนจนมีที่ดินทำกิน

วิธีการทวงคืนผืนป่าทั้งประเทศจะทำอย่างไร เพราะขณะนี้รัฐบาล คสช.ก็ทำอยู่ นายดำรงค์ บอกว่า รัฐบาลนี้เข้ามาผมก็มั่นใจที่ใช้มาตรา 44 เข้าไปจัดการ แต่น่าเสียดายมีกฎเหล็กอยู่ในมือแล้วน่าจะทำอะไรได้อีกเยอะ

ก็เข้าใจได้รัฐบาลมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง

แต่จะปล่อยให้อยู่สะเปะสะปะอย่างนี้ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นรีสอร์ตจะผุดขึ้นเต็มยอดดอย

จะต้องมีมาตรการเด็ดขาดจัดการแก้ไขปัญหาป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นไข่ขาวให้หมดไป

พื้นที่ต้นน้ำลำธารห้ามเข้าไปยุ่ง ถ้าจับผู้บุกรุกได้จะจัดให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ล่อแหลมต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

คนยากจนจะได้อะไรเมื่อจัดการทวงคืนผืนป่าจากคนรวยสำเร็จแล้ว นายดำรงค์ บอกว่า ดูสภาพปัญหาจำนวนผู้บุกรุกพื้นที่ป่าทั้งประเทศไม่เหมือนกัน ถ้ายอมรับได้บรรทัดฐานแจกที่ทำกินไม่เกิน 20 ไร่ต่อครอบครัว

เกษตรกรตัวจริงเช่าไร่ละ 1 บาทต่อปี ห้ามขายต่อ หากทำผิดเงื่อนไข ไม่มีคนในครอบครัวทำการเกษตรต่อเนื่อง คนในครอบครัวเสียชีวิตหมด เลิกทำการเกษตร เกษตรกรยากจนที่ขึ้นทะเบียนไว้ในลำดับต่อไปจะเข้ามาแทนที่

ที่สำคัญพื้นที่ชายขอบป่าระหว่างป่าสงวนกับที่ทำกินของชาวบ้านจะบุกรุกไม่ได้ ได้ที่ทำกิน 20 ไร่ ซึ่งกำหนดให้ปลูกไม้ป่า 1 ไร่ ปลูกไม้ใช้สอย 1 ไร่ ที่เหลือ 18 ไร่เป็นพื้นที่ทำกิน

รูปแบบจะแตกต่างจากการแจกโฉนดชุมชนที่ไปเอาพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำลำธารทำอุทยาน มันไม่ได้

เพราะภูมิประเทศแต่ละภาคไม่เหมือนกัน หากใช้บรรทัดฐานเช่นนี้ก็ต้องใช้ทั่วประเทศ และกติกาทั่วโลกไม่รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพื้นที่บุกรุกป่า รวมถึงยางพาราด้วย หากบุกรุกป่า ยางพารากว่า 4 ล้านไร่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าจากที่เรียกร้องกันทั้งหมดกว่า 20 ล้านไร่

ถ้าไม่แก้ไขปัญหาจุดนี้รับรองเจ๊งหมดทั้งประเทศ

ทีมข่าวการเมือง ถามว่า นโยบายเฉพาะด้านของพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ท่ามกลางพรรคการเมืองเตรียมตั้งใหม่เต็มไปหมด มีความหวั่นไหว กลัวอย่างไรที่จะไปต่อสู้กับพรรคการเมืองเหล่านี้ นายดำรงค์ บอกว่า พรรคเล็กมีโอกาสได้ ส.ส.เขตเลือกตั้งเป็นศูนย์ เพราะการใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตใบเดียว ประชาชนจะต้องเลือก ส.ส.เขตเป็นหลัก

ยกเว้นประชาชนบางกลุ่มที่มีความผูกพัน ชอบนโยบายบริหารประเทศเฉพาะด้านของพรรคการเมือง

ผมถึงมุ่งเน้นมีนโยบายเฉพาะด้านเพื่อสร้างจุดแข็ง เรามีทุนน้อย บุคลากรจำกัด ต้องลงสนามเลือกตั้งตามอัตภาพ ได้แค่ไหนก็แค่นั้น เฉพาะเดินหาสมาชิกก็รากเลือด ยิ่งเจอกติกาใหม่กำหนดให้สมาชิกพรรคจ่ายค่าสมาชิกอีก ขนาดทาบทามให้เป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าสมาชิก ยังไม่อยากจะมากันเลย

พรรคเล็กได้รับผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไร หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ผ่านกฎหมายดังกล่าวขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 90 วัน โรดแม็ป

การเลือกตั้งขยับออกไปปี 62 นายดำรงค์ บอกว่า จะเลือกตั้งเร็วหรือช้าไม่เกี่ยวกับพรรคเล็กไม่เดือดร้อน

เพราะไม่มีเจตนาอยากจะรีบเข้าไปมีอำนาจทางการเมือง ไม่ได้หวังจะเป็น ส.ส.เข้าไปสร้างความร่ำรวย

แต่ตั้งใจทำให้ชาติบ้านเมืองโดยการแก้ไขปัญหาป่าไม้ ถ้าไม่ได้รับการเลือกตั้งก็เลิก ไม่ยึดติด

ที่น่าเป็นห่วงก็คือ อนาคตหลังการเลือกตั้ง ใครได้เป็นรัฐบาล

ยังไม่ทันไร นักการเมืองจะมีการกล่าวหากันไปมารุงรังไปหมด พร้อมเรียกร้องให้คนมีตำแหน่งต้องรับผิดชอบโดยการลาออก โดยที่องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมายังไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและตัดสิน

หรือไปคิดกันเองว่าองค์กรอิสระไม่ใช่เป็นคนของตัวเอง ตัดสินให้อีกขั้วการเมืองหนึ่งถูกอย่างเดียว อีกขั้วการเมืองหนึ่งผิดอย่างเดียว ประเทศจะไม่เกิดความสงบสุข ถูกมองว่าสองมาตรฐาน

อาทิ ขณะนี้เกิดกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดใหม่ ยังไม่ทันทำหน้าที่ วันนี้ คสช.ใจดี จึงมีบรรดานักการเมืองจากพรรคใหญ่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ ป.ป.ช. โดยเฉพาะกรณีปมนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและ รมว.กลาโหม

คล้ายมีขบวนการจ้องล้ม หยิบประเด็นนี้มาโจมตีสร้างความสับสนในสังคม อ้างอิงมาตรฐานจรรยาบรรณสูงส่ง โดยไม่เคยดูตัวเองในสมัยที่มีตำแหน่งใหญ่ในทางการเมือง ทั้งรับของมีมูลค่าสูงมากต่อหน้าสาธารณะจากผู้ที่มามอบให้ แม้ส่งกลับไปคืนแล้ว หากพลิกกฎหมาย ป.ป.ช.ดูก็จะรู้ว่ามีความผิดสำเร็จหรือไม่

ยังไม่รวมถึงการทุจริตโครงการต่างๆ ซึ่งเกิดในรัฐบาลยุคนั้น ไม่เห็นท่านจะรับผิดชอบโดยการลาออก จะพูดให้ดูดีอย่างไรว่าลูกพรรคที่เป็นรัฐมนตรีลาออก แต่ก็พูดไม่หมด เพราะกรณีนั้นมีกลิ่นอายของการทุจริต แต่ปมนาฬิกาหรูยังต่อสู้กันอยู่ว่าเป็นเรื่องยืม กรณีนี้ ป.ป.ช.ก็กำลังตรวจสอบ และ พล.อ.ประวิตรบอกชัดเจนว่าเป็นการยืมกันใช้ปกติ

ที่สำคัญ พล.อ.ประวิตรมีผลงานด้านความมั่นคงปรากฏชัดเจน

ดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

ทีมข่าวการเมือง ทำไมพูดเหมือนปกป้อง พล.อ.ประวิตร หรือพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย เป็นนอมินีของทหาร นายดำรงค์ บอกว่า ผมรู้จักท่านปี 54-55 สมัยเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำลังปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน

และก็อดเป็นห่วงป่ารอยต่อ 5 จังหวัดแถวสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด มีสัตว์ป่ามากที่สุด ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ถูกรุกหนัก ผมเอาไม่อยู่ แต่ พล.อ.ประวิตรเอาทหารพรานไประงับการบุกรุกป่า ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รู้จักท่านในแง่นี้ที่เข้าไปช่วยประเทศชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ผลเด็ดขาด ก็เคารพนับถือท่าน

ผมมาตั้งพรรคการเมืองเล็กๆใครเขาจะเอา สนับสนุนมีแต่เปลืองตัว และยังมีกระแสข่าว คสช.จะตั้งพรรคเต็มไปหมด พรรคของผมยังลูกผีลูกคน จะออกหัวหรือก้อยยังไม่รู้เลย

ท่ามกลางการเลื่อนเลือกตั้งก็มีกระแสตั้งรัฐบาลแห่งชาติแรงขึ้นเรื่อยๆ มองอย่างไร นายดำรงค์ บอกว่า ถ้าตั้งขึ้นมาด้วยความเป็นกลาง มีบุคคลหลากสีเข้ามาในลักษณะปรองดองแห่งชาติ จะเป็นทางออกของประเทศ

และควรเสนอขออภัยทานทั้งหมดในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเมือง

อาทิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายทักษิณ ชินวัตร นายสนธิ ลิ้มทองกุล ยกเว้นคดีหมิ่นสถาบัน

เริ่มนับศูนย์ทั้งหมด อย่าไปติดยึดคดี

แล้วปฏิญาณเลิกแล้วต่อกัน เพื่อร่วมกันสร้างชาติ.

ทีมการเมือง

ระบบจัดสรรปั่นส่วน ทุกคะแนนมีความหมาย ใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตใบเดียว เป็นกติกาการเลือกตั้งใหม่ เป็นธรรมแก่ทุกพรรค พรรคใหญ่ไม่เสียเปรียบ พรรคตั้งใหม่ พรรคเล็กมีโอกาสแจ้งเกิด... 28 ม.ค. 2561 11:29 28 ม.ค. 2561 14:57 ไทยรัฐ