วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.จับมือโฮมโปร เปิดพื้นที่สาขาทั่วประเทศ 85 แห่ง วางขายสินค้าชุมชน

สถ.จับมือเอกชน จัดตลาดประชารัฐ "สุดยอดของดีท้องถิ่น" ขนสินค้าชุมชนเข้าโฮมโปร จำหน่าย 85 สาขาทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย รบ.ให้เกิดผลปฏิบัติเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 61 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) และมี นายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายบุญธรรม กล่าวว่า การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ซึ่งการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันเพิ่มพื้นที่ค้าขายเพิ่ม ให้ผู้ค้ารายใหม่ หรือผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่ม ได้มีโอกาสเข้ามาทำมาค้าขาย อีกทั้งทาง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถานที่ค้าปลีกขนาดใหญ่ มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ มีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงสอดคล้องกับความต้องการในการสนับสนุน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาตลาดในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพต่อไป

ทางด้าน นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐว่า เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง โดยเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ให้ได้มีพื้นที่ค้าขายสินค้า และทางบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HomePro) ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ถึง 85 สาขา ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ค้าขายใหม่ในสถานที่ค้าของเอกชน สถานที่ค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม สนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และ/หรือผู้ประกอบการ ผู้ลงทะเบียนที่เลือกตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในตลาดประชารัฐในประเภทต่างๆ ให้สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออกไปสู่ตลาดขนาดกลาง หรือตลาดที่มีขนาดใหญ่ได้ ซึ่งการดำเนินงานระยะที่ 1 ได้กำหนดพื้นที่สาขาของ HomePro ไว้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการดำเนินงานครั้งแรกนั้น ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ HomePro สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน ภายใต้ชื่อ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ที่มีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภค และบริโภคเข้าร่วมการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 100 รายการ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงงาน ช่วงแรกคือ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561 ในประเภทสินค้าสุดยอดผ้าไทยของพื้นที่ต่างๆ เช่น ผ้าไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จะนำเสนอการสาธิตการทอผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นผ้าไหมคึมมะอุ-สวนหม่อม ผ้าลายปลาโด ซึ่งคล้ายกับปลาช่อน ใช้เทคนิคการทอแบบนำเส้นไหมหลายๆ สีไล่กัน ผ้าไหมลายโอเวอร์ชอป ทอสี่ตะกอ ทอเหมือนกับตัวโน้ต เป็นการทอที่อาศัยจังหวะจากโน้ตเพลง ทำให้ลายที่ออกมามีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำกัน หรือผ้าไหมแพรวา ของบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เป็นผ้าทอมือของชาวผู้ไท มีลักษณะเช่นเดียวกับสไบ แต่มีสีสันลวดลายที่หลากหลายมากมาย และนิยมทอด้วยผ้าไหมทั้งผืน ลักษณะลวดลายคล้ายคลึงกับลายขิดอีสาน รวมถึงผ้าฝ้ายทอมือของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีความเป็นธรรมชาติ เย็บ และประดับตกแต่งด้วยวิธีด้นมือ ขณะที่ดีไซน์ให้ร่วมสมัย ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกับใคร การดีไซน์จะผสมผสานระหว่างผ้าไทยกับแฟชั่นยุคปัจจุบัน ให้ออกมาดูร่วมสมัย ใส่แล้วไม่โบราณ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ตลาดในประเทศเท่านั้น ลูกค้าต่างชาติก็ให้ความสนใจด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น และชีลี เป็นต้น มียอดขายเฉลี่ยแล้ว 1,000 ตัวต่อเดือน และช่วงที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2561 ในประเภทสินค้าผักสวนครัว สมุนไพรในท้องถิ่น เช่น แชมพูผสมถ่านไม้ไผ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ให้โอกาสภาคเอกชน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนี่งของการเป็นภาคีเครือข่ายนี้ ซึ่งบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้การสนับสนุนพื้นที่ อุปกรณ์ในการจัดงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค เพื่อร่วมสานต่อนโยบายของรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้ร่วมกันเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในรูปแบบประชารัฐ

ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีน้ำใจให้กับการเพิ่มโอกาสให้ชาวบ้านที่ผลิตสินค้าเอง ได้มีโอกาสเข้าไปใช้พื้นที่ของโฮมโปร ทั้ง 85 สาขา ให้พี่น้องประชาชนได้ไปจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค และขอโอกาสนี้เชิญชวนชาวหัวหิน ชาวจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวได้ไปอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ HomePro สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ตามนโยบายตลาดประชารัฐของรัฐบาลด้วย

ณ วันที่ 27 มกราคม 2561

สถ.จับมือเอกชน จัดตลาดประชารัฐ "สุดยอดของดีท้องถิ่น" ขนสินค้าชุมชนเข้าโฮมโปร จำหน่าย 85 สาขาทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย รบ.ให้เกิดผลปฏิบัติเป็นรูปธรรม 28 ม.ค. 2561 11:22 28 ม.ค. 2561 13:44 ไทยรัฐ