วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

5นายตำรวจคว้ารางวัล 'เกียรติยศจักรดาว' ศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.เตรียมทหาร

5 นายตำรวจ ศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร รับรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” สาขาต่างๆ เพื่อเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ปีนี้ครบรอบปีที่ 60 โดยทุกๆ ปีจะมีงานเกียรติยศจักรดาว เพื่อมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่น ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 แต่ปีนี้วันที่ 27 ม.ค. ตรงกับวันเสาร์ จึงเลื่อนไปมอบรางวัลในวันที่ 29 ม.ค. แทน

พิธีมอบ “รางวัลเกียรติยศจักรดาว” จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่น ดำเนินการโดยมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 โดยมีวัตถุประสงค์ตามตราสารจนถึงปัจจุบันนี้ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้จบการศึกษาไปแล้ว 51 รุ่น ฉะนั้นเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ และได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อที่จะเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งได้อุทิศกำลังกาย และกำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ จนเป็นผลดีต่อส่วนรวม โดยประกาศยกย่องเกียรติคุณเพื่อสรรเสริญคุณงามความดี อันจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความเสียสละ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป และเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสเห็นตัวอย่างการปฏิบัติงานดีเด่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปด้วย

ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวเพื่อยกย่องเกียรติคุณนี้ มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะหนึ่งสำหรับทำหน้าที่นี้เป็นการเฉพาะ โดยได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งสรุปได้ดังนี้  1.เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร และมีชื่อในทะเบียนของโรงเรียนเตรียมทหาร  2.เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนไม่มีประวัติในทางเสื่อมเสีย และเสียหายในสังคม

3.เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตนเพื่อให้งานในหน้าที่ของทางราชการ หรืองานของสังคม จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 4.เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม กองทัพ และประเทศชาติ จนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องและยอมรับของบรรดาศิษย์เก่าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ 5.เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหารด้วยดีมาโดยตลอด

สำหรับปีนี้ ในส่วนของตำรวจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประกอบไปด้วย

พ.ต.ท.เขมรินทร์ พิศมัย นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 35 เลขประจำตัว 20067 รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2561 สาขาพัฒนาสังคม

พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 เลขประจำตัว 13027 รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2561 สาขาพัฒนาสังคม

พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 เลขประจำตัว 11997 รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2561 สาขาพัฒนาสังคม

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 19 เลขประจำตัว 8043 รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2561 สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 18 เลขประจำตัว 75708043 รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2561 สาขาบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย. 

5 นายตำรวจ ศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร รับรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” สาขาต่างๆ เพื่อเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 28 ม.ค. 2561 07:48 28 ม.ค. 2561 08:19 ไทยรัฐ