วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.รอดู2ร่างกฎหมายลต.ของสนช.ก่อนรับไม่มั่นใจที่มาส.ว.แบ่งกลุ่มอาชีพ

กรธ. รอดู 2 ร่าง ก.ม.เลือกตั้งฉบับ สนช.ก่อน "อุดม" แย้มมีแนวโน้มตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2561 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า เบื้องต้นคงต้องรอ สนช.ส่งร่างฉบับสมบูรณ์ทั้ง 2 ฉบับมายัง กรธ.ถึงจะพิจารณาในรายละเอียดกันได้ แต่ต้องยอมรับว่า วิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่กรธ.เสนอเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยใช้กันมาก่อน ทำให้ สนช.บางส่วนไม่ค่อยมั่นใจ โดยเฉพาะ การแบ่งกลุ่มอาชีพว่า จะได้ ส.ว.ที่น่าพอใจหรือไม่ จึงพยายามหาวิธีการใหม่ แม้ว่าที่ประชุม สนช.จะลดกลุ่มอาชีพจาก 20 ลงเหลือ 10 กลุ่ม แต่กลุ่มอาชีพไม่ได้ลดลงไปด้วย เพียงแต่สนช.นำ 20 กลุ่มของ กรธ.มารวมกันจนเหลือ 10 กลุ่ม ผลจากการแก้ไขดังกล่าว จะทำให้โอกาสที่กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่จะเข้ามาเป็น ส.ว.มีความไม่แน่นอน อย่าง กลุ่มสตรี ตามร่างของ กรธ.จะทำให้เขามีโควตาส.ว. แน่ๆ 10 คน แต่เมื่อลดกลุ่มลงแล้วนำไปรวมกับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ หลักประกันที่ กรธ.วางไว้ว่า อยากให้แต่ละกลุ่มอาชีพมีจำนวนที่นั่งเท่าๆ กันก็จะหายไป เพราะโอกาสที่จะได้เข้ามาแน่ๆ 10 คนจะลดลง


โฆษก กรธ.กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ สนช.แก้ไขให้มีการแบ่งประเภทวิธีการสมัคร ส.ว.เป็น 2 ส่วน คือ 1.ประเภทที่สมัครโดยอิสระ 100 คน กับ 2.ประเภทที่ต้องได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆ นั้น ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะแม้ว่า สนช.จะชี้แจงว่า ไม่ได้แบ่งที่มา แต่เป็นแต่เพียงวิธีการสมัครเท่านั้น แต่ในทางความจริงก็ดูพิลึก เพราะเท่ากับแยกส.ว.ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 100 คนแล้ว ที่ตามร่างเดิมกรธ.กำหนดให้มี ส.ว.200 คน มีที่มาโดยอิสระให้เลือกกันเองระหว่างผู้สมัคร

ดังนั้น การแก้ไขดังกล่าวจะทำให้ผู้สมัครถูกจำกัด โดยวิธีการสมัคร จากการแบ่งประเภทของ สนช.นั่นเอง ซึ่งประเด็นนี้ จะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตอบวันนี้คงเร็วไป คงต้องรอฟังกรรมการกรธ. คนอื่นๆ ด้วย แต่ถือว่า เป็นประเด็นที่ตนมีความกังวลใจว่า จะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และมีแนวโน้มที่นำไปสู่การโต้แย้งเนื้อหาเพื่อตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายด้วย ส่วนจะตั้งหรือไม่ คงต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม กรธ.เพื่ออภิปรายหาข้อยุติกันอีกครั้ง.

กรธ. รอดู 2 ร่าง ก.ม.เลือกตั้งฉบับ สนช.ก่อน "อุดม" แย้มมีแนวโน้มตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่... 27 ม.ค. 2561 18:38 27 ม.ค. 2561 19:56 ไทยรัฐ