วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'น่าน' เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าโอทอปเชื่อมโยง AEC พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ประกอบการสินค้า OTOP จัดงานเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เพื่อเชื่อมโยง AEC... เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ลานหน้าบิ๊กซีสาขาพิษณุโลก นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้ประกอบการสินค้า OTOP จ.น่าน ร่วมกันเปิดงานเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยง AEC ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ ฐานราก ภายใต้กรอบความยั่งยืนและความพอดี โดยมุ่งเน้นให้ชุมชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆ มีบทบาท โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ รักษาตลาดหลักในประเทศ และหาแนวทาง แสวงหาตลาดส่งออกใหม่ๆ ในทุกกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัด โดยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการ รวมทั้งสินค้าที่ได้มาตรฐาน นำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ จ.น่าน มาเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ให้กับชาว จ.พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงทั้งผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์โอทอป ที่มีทั้งระดับ 3 ดาวและ 5 ดาว เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดอาเซียนด้วย ซึ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข่งขันขั้นสูง สามารถยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.น่าน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของ จ.น่าน ที่นำมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจใน จ.พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย เครื่องเงิน ผ้าทอ อาหารสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อีกมากมาย ในการจัดงานครั้งนี้เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ม.ค.2561 ที่ลานด้านหน้าบิ๊กซีสาขาพิษณุโลก ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก ภายในงานมีการแสดงของชาวชุมชนพื้นถิ่น จ.น่าน ให้ชมทุกคืน.

พัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ประกอบการสินค้า OTOP จัดงานเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เพื่อเชื่อมโยง AEC 27 ม.ค. 2561 08:33 27 ม.ค. 2561 08:48 ไทยรัฐ