วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยขยะพลาสติก กระทบประการังหลายชาติ รวมไทยด้วย

นักวิจัยนานาชาติอยู่ระหว่างเร่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของแนวประการังมากกว่า 120,000 แห่ง จาก 159 พื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพมลภาวะ โดยเฉพาะพื้นที่แนวประการังแถบอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เมียนมาและไทย เนื่องจากมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะขยะพลาสติก ส่งผลให้ปะการังเกิดโรคและเพิ่มโอกาสความสูญเสียจาก 4 เป็น 89 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ประเมินจำนวนขยะพลาสติกถูกทิ้งขว้างตามแนวปะการังแถบเอเชียแปซิฟิกมากราว 11,100 ตัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40 เปอร์เซ็นต์ภายใน 7 ปี.

นักวิจัยนานาชาติอยู่ระหว่างเร่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของแนวประการังมากกว่า 120,000 แห่ง จาก 159 พื้นที่ รวมทั้งไทย เนื่องจากมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะขยะพลาสติก... 27 ม.ค. 2561 07:42 27 ม.ค. 2561 15:28 ไทยรัฐ