วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ภัยขยะพลาสติก กระทบประการังหลายชาติ รวมไทยด้วย

ภัยขยะพลาสติก กระทบประการังหลายชาติ รวมไทยด้วย

  • Share:

นักวิจัยนานาชาติอยู่ระหว่างเร่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงของแนวประการังมากกว่า 120,000 แห่ง จาก 159 พื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพมลภาวะ โดยเฉพาะพื้นที่แนวประการังแถบอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เมียนมาและไทย เนื่องจากมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะขยะพลาสติก ส่งผลให้ปะการังเกิดโรคและเพิ่มโอกาสความสูญเสียจาก 4 เป็น 89 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ประเมินจำนวนขยะพลาสติกถูกทิ้งขว้างตามแนวปะการังแถบเอเชียแปซิฟิกมากราว 11,100 ตัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40 เปอร์เซ็นต์ภายใน 7 ปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้