วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แด่บุคคลสำคัญ


นักหนังสือพิมพ์จากประเทศอาเซียน ในที่ประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน ครั้งที่ 19 พร้อมใจลุกขึ้นยืนและปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในโอกาสที่ยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน และการศึกษา.

นักหนังสือพิมพ์จากประเทศอาเซียน ในที่ประชุมใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน ครั้งที่ 19 พร้อมใจลุกขึ้นยืนและปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในโอกาสที่ยูเนสโกมีมติประกาศยกย่อง 26 ม.ค. 2561 23:48 27 ม.ค. 2561 01:20 ไทยรัฐ