วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นิด้าโพล' เผย ปชช.ไม่เชื่อมั่น ป.ป.ช.ตรวจสอบ รบ. เชื่อมีการแทรกแซง

'นิด้าโพล' เผย ปชช.ไม่เชื่อมั่น ป.ป.ช.ตรวจสอบ รบ. เชื่อมีการแทรกแซง

  • Share:

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อความเชื่อมั่น ป.ป.ช.ในการตรวจสอบ รบ.คสช. ระบุผิดปกติ ไม่โปร่งใส พบการแทรกแซงการทำงานจากรัฐบาล

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล คสช.ของ ป.ป.ช." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการทำงานของ ป.ป.ช. เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความไม่ปกติและไม่โปร่งใสในรัฐบาล คสช.หรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.32 ระบุว่า มีความไม่ปกติ ไม่โปร่งใส รองลงมา ร้อยละ 16.64 ระบุว่า มีความปกติโปร่งใส และร้อยละ 7.04 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความกล้าของ ป.ป.ช.ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล คสช. อย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.60 ระบุว่า กล้าเข้ามาตรวจสอบ รองลงมาร้อยละ 46.88 ระบุว่า ไม่กล้าเข้ามาตรวจสอบ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นกลางของ ป.ป.ช.ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.64 ระบุว่า มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ รองลงมาร้อยละ 42.96 ระบุว่า ไม่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ และร้อยละ 8.40 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนในสัดส่วนใกล้เคียงกันมาก เชื่อว่า ป.ป.ช.จะมีและไม่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช.จากรัฐบาล คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.04 ระบุว่า มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช.จากรัฐบาล คสช. รองลงมา ร้อยละ 28.72 ระบุว่า ไม่มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล คสช. และร้อยละ 10.24 ไม่ระบุหรือไม่แน่ใจ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้