วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Ride roughshod over something


ทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้ ลูกสาวพูดกับแม่ว่า What my husband had said was wrong, สิ่งที่สามีของหนูพูดน่ะผิดค่ะแม่ and I knew I shouldn’t just let it ride. และหนูก็รู้ว่าหนูไม่ควรจะปล่อยเรื่องนี้ไปโดยที่หนูไม่ได้ทำอะไรเลย

Let something ride หมายถึง ไม่ทำอะไรเลยกับสิ่งที่มันผิด หรือสิ่งที่ไม่น่ายินดี to take no action about something that is wrong or unpleasant

Roughshod เป็น adjective สื่อถึง หักหาญ กระด้าง ส่วนใหญ่จะใช้กับ (วิธีการที่) หักหาญ หรือ (วิธีการที่) กระด้าง ฝรั่งมีวลี Ride roughshod over something วลีนี้หมายถึง หักหาญความรู้สึกของคนอื่น หรือ ไม่สนใจความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ฟังใคร เพราะคุณมีอำนาจ มีอิทธิพล ที่จะไม่ฟังก็ได้ คนอื่นต้องยอมคุณ

เจ้าหน้าที่วางแผนมาประชุมกับผู้คนที่ริเวียราดีโปเนเนเต ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมืองเจนัว ประชุมเสร็จแล้ว ก็ตัดสินใจว่าจะทำทางถนนเลียบชายหาด ชาวบ้านก็ต่อต้านกันน่าดู แต่เจ้าหน้าที่ท่าประชุมบอกว่าจำเป็นต้องสร้างเพื่อเอาไว้ให้แกะและลิงเดินสูดอากาศเล่น ผู้อ่านท่านครับ The planning authorities should not ride roughshod over the wishes of local people. เจ้าหน้าที่วางแผนไม่ควรจะหักหาญความรู้ต้องการของคนท้องถิ่น

แกรแฮม (Graham) วิจารณ์จมูกของแกรี (อีกแล้ว) ว่า จมูกของแกเหมือนจมูกลิง ผมถามแกรแฮมว่า Why are you riding Gary so hard? ทำไมต้องขี่แกรีอย่างแรงอยู่บ่อยๆ ride someone = annoy someone by often criticizing them.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

ทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้ ลูกสาวพูดกับแม่ว่า What my husband had said was wrong,สิ่งที่สามีของหนูพูดน่ะผิดค่ะแม่ 26 ม.ค. 2561 10:48 26 ม.ค. 2561 10:48 ไทยรัฐ