วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องลุ้นกัน

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ จะประกาศผลการจัดอันดับดัชนีคอร์รัปชันของประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการ

เพื่อประเมินคะแนนความโปร่งใสประจำปีว่า ประเทศใดดีขึ้น? ประเทศใดแย่ลง?

ซึ่งต้องมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยแน่นอน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าปีที่แล้ว ประเทศไทยได้รับคะแนนความโปร่งใส 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ลดลงจากปีก่อนหน้านี้ซึ่งไทยเคยได้ 38 คะแนน

ทำให้การจัดอันดับคอร์รัปชันของไทยหล่นจากอันดับ 76 ไปอยู่อันดับ 101 หรือตกรูดถึง 25 อันดับในปีเดียว

พูดง่ายๆปีไหนไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพิ่มขึ้น

อันดับคอร์รัปชันของไทยก็จะลดลง

แต่ถ้าปีไหนไทยได้คะแนนความโปร่งใสลดลง อันดับคอร์รัปชันของไทยก็จะเพิ่มขึ้นสวนทางกัน

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าปีที่แล้วที่ไทยเราได้คะแนนน้อยลง 3 คะแนน เนื่องจากมีการนำประเด็นที่ไทยยังไม่กลับสู่ระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเงื่อนไขในการประเมิน

ทำให้มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติทันที

แต่แม้ว่าฝ่ายเอกชนไทยจะประกาศถอนตัวไม่ร่วมสังฆกรรม

ประเทศไทยก็ยังถูกประเมินความโปร่งใส และการจัดอันดับคอร์รัปชันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าผลการประเมินความโปร่งใสปีนี้ ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหน? ต้องลุ้นหนักยิ่งกว่า
ทุกปี!!

เพราะนอกจากไทยจะต้องแข่งขันกับตัวเอง ไทยเรายังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
ด้วยกัน

ลุ้นว่าเราจะแซงใคร? และใครจะแซงเรา?

ผลการจัดอันดับความโปร่งใสในกลุ่มอาเซียนปีที่แล้ว มีเพียง 2 ประเทศที่สอบผ่าน ได้คะแนนเกิน 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1,สิงคโปร์ ติดอันดับ 7 ของโลกจาก 156 ประเทศ ได้คะแนนความโปร่งใสถึง 84 คะแนน

2,บรูไน ติดอันดับ 41 ได้คะแนนความโปร่งใส 58 คะแนน

ส่วน มาเลเซีย ได้ 49 คะแนน สอบตกฉิวเฉียดแค่ 1 คะแนน

อินโดนีเซีย ได้คะแนนความโปร่งใส 37 คะแนน

ไทย กับ ฟิลิปปินส์ ได้คะแนนเท่ากัน 35 คะแนน

แต่ยังดีกว่า เวียดนาม (33 คะแนน) ดีกว่า ลาว (30 คะแนน) ดีกว่า พม่า (28 คะแนน) และรั้งท้ายคือ กัมพูชา (21 คะแนน)

สรุปว่ากลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่สอบตกวิชาคอร์รัปชันกันระนาว

“แม่ลูกจันทร์” เอาใจช่วยให้ประเทศไทยของเราขอให้ได้คะแนนความโปร่งใสดีขึ้นจากปีก่อนที่เคยได้ 35 คะแนน

จะได้เพิ่มอีก 2 คะแนน? 3 คะแนน? ก็ยังดีกว่าลดลง

อย่างน้อยได้ยืดอกคุยเต็มปากว่าการทำสงครามปราบคอร์รัปชันของไทยประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

แต่ถ้าโชคไม่อำนวย ปีนี้คะแนนโปร่งใสไทยลดลง จะสะท้อนว่าปัญหาคอร์รัปชันติดปลายนวมไม่ดีขึ้นอย่างที่ฉายหนังโฆษณา

เซ็งเป็ดน่ะซีโยม.

"แม่ลูกจันทร์"

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ จะประกาศผลการจัดอันดับดัชนีคอร์รัปชันของประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการ 26 ม.ค. 2561 10:25 26 ม.ค. 2561 10:25 ไทยรัฐ