วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“สุวพันธุ์” เพิ่งตื่น-เพิ่งตรวจเข้ม จี้ สคบ.บี้พ่อค้าออนไลน์ลวงโลก

“สุวพันธุ์” เพิ่งตื่น-เพิ่งตรวจเข้ม จี้ สคบ.บี้พ่อค้าออนไลน์ลวงโลก

  • Share:

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เร่งตรวจสอบการขายสินค้าออนไลน์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกหลอกลวง โดยให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าออนไลน์ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ หรือขายสินค้าตามที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีผู้บริโภคร้องเรียนมายัง สคบ.จำนวนมากว่าถูกหลอก และ สคบ.ได้ตรวจสอบไปยังผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่พบตัวตนและสถานที่ตั้งที่จดทะเบียนไว้ ทำให้ไม่สามารถติดตามตัวผู้ขายได้ จนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค

ทั้งนี้ จากข้อมูลของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สคบ.ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภค 349 ราย ขอคำปรึกษา 139 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการโฆษณาสินค้าเป็นเท็จ เกินความจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีเรื่องสินค้าที่ได้รับมาผิดไปจากฉลากที่ระบุ ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ และไม่มีมาตรฐาน สินค้าชำรุด เป็นต้น “ได้มอบนโยบายให้ สคบ.ดูแลเรื่องการบริการประชาชนด้วย โดยให้ความสำคัญกับระบบการรับเรื่องร้องเรียนและขอความช่วยเหลือ ให้ทำหน้าที่เหมือนศูนย์เฝ้าระวัง หรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้บริโภคที่สามารถตอบสนองข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้