วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติ สนช. ยืดใช้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. 90 วัน

สนช.มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยให้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ...

วันที่ 25 มกราคม เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใช้เวลากว่า 14 ชั่วโมง ภายหลังสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นครบทุกมาตราแล้ว ที่ประชุมจึงทำการลงมติเป็นรายมาตรา โดยมาตรา 2 ที่ กมธ. วิสามัญฯ เสนอให้บังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายหลังพ้น 90 วัน นับจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 196 ต่อ 12 งดออกเสียง 14 ตามที่ กมธ.เสียงข้างมากแก้ไข โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้ฝ่ายการเมืองมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง หลังจากนี้ สนช. จะส่งร่างกฎหมายให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป.

สนช.มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยให้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ... 26 ม.ค. 2561 00:41 26 ม.ค. 2561 06:54 ไทยรัฐ