วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนหลวง-ผังเมือง-สยป.ทำฐานข้อมูลช่วยเก็บค่าขยะ

นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.เขตสวนหลวง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กทม.พบปัญหาการติดตามจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมและจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างทั่วถึง กทม.ต้องมีฐานข้อมูลของบ้านต้องชำระค่าขยะก่อน เพื่อจะได้วางแผนติดตามจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง เขตสวนหลวงจึงร่วมกับสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จัดทำฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี GIS GPS และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะนำร่องเก็บข้อมูลเข้าระบบก่อน 3 แขวง ก่อนขยายไปทั่ว พื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย แขวงพัฒนาการ อ่อนนุช และสวนหลวง ทั้งนี้ เมื่อฐานข้อมูลดังกล่าว แล้วเสร็จจะแสดงสถานะการชำระค่าขยะแบบออนไลน์ ว่าครัวเรือนใดได้ชำระค่าจัดเก็บแล้ว และเมื่อ กทม.มีฐานข้อมูลครบทั้ง 50 เขต จะพัฒนาการชำระค่าธรรมเนียมขยะผ่านระบบคิวอาร์โค้ดต่อไป.

นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.เขตสวนหลวง เปิดเผยว่าที่ผ่านมา กทม.พบปัญหาการติดตามจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมและจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างทั่วถึง กทม.ต้องมีฐานข้อมูลของบ้านต้องชำระค่าขยะก่อน 26 ม.ค. 2561 00:08 26 ม.ค. 2561 01:42 ไทยรัฐ