วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงพม.เจ้าภาพสกัดเอี่ยวค้ามนุษย์

นายณรงค์ คงคำ โฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ประชุมได้พิจารณาหารือมาตรการดำเนินการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมาตรการดำเนินการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทางด้านวินัย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมาย พม.เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทั้งในเรื่องกฎหมายและกระบวนการทำงาน โดยให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน

นายณรงค์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมาย พม.ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มเล็กเพื่อหารือแนวทางดำเนินการในส่วนต่างๆ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. เป็นต้น และมอบหมาย พม. ติดตามการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ตามข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 โดยให้รายงานเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทราบ ผลการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน 7 วัน.

นายณรงค์ คงคำ โฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 25 ม.ค. 2561 23:56 26 ม.ค. 2561 02:01 ไทยรัฐ