วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศร.ลุยเสริมทักษะศิลปะละคร

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในปี 2561 สศร.ให้การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกแขนง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ทั้งการให้ความรู้ด้วยการอบรม บรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การเผยแพร่ผลงาน ด้วยการจัดนิทรรศการ ส่งเสริมศิลปินให้นำผลงานออกสู่สาธารณชน ซึ่งจะเริ่มจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา สื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และเพื่อนร่วมการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได้ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน พัฒนาให้เกิดรายได้ และพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นที่ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ตลอดเดือน ก.พ.นี้ โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมศิลปะการละครเพื่อการเป็นพิธีกร 2.กิจกรรมศิลปะการละครเพื่อการเต้น 3.กิจกรรมศิลปะการละครเพื่อการร้องเพลง 4.กิจกรรมศิลปะการละครเพื่อการโฆษณา และ 5.กิจกรรมเสวนาและแสดงผลงานของผู้เข้าอบรม.

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวง วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในปี 2561 สศร.ให้การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกแขนง เพื่อให้ประชาชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ทั้งการให้ความรู้ 25 ม.ค. 2561 23:54 26 ม.ค. 2561 02:01 ไทยรัฐ