วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แตะเบรกตัดถนนผ่าป่า ‘น้ำหนาว’ ผลกระทบสัตว์ บิ๊กป้อมถกเอง ให้หาเส้นใหม่

“บิ๊กป้อม” ไม่เห็นด้วยกับโครงการตัดถนนผ่าป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวของกรมทางหลวง หวั่นกระทบ “กลุ่มป่านํ้าหนาว-ภูเขียว” 4 อุทยานฯ 4 เขตรักษาพันธุ์ฯ รวมพื้นที่กว่า 3 ล้านไร่ อธิบดีกรมอุทยานฯเผยเป็นแหล่งเนื้อทราย สัตว์ป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ทั้งยังมีช้าง เสือโคร่ง วัวแดงสมบูรณ์ วอนให้เปลี่ยนเส้นทางแต่กรมทางหลวงไม่ยอมอ้างเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่ง หากให้ตัดใหม่ต้องตัดถนนเพิ่มอีก 50 กม.

กรณีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เส้นทางระหว่างหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ถึง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยจะผ่านกลางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เป็นระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีเป้าหมายจะเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทางเริ่มต้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ถึง จ.มุกดาหาร ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติฯ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรียกร้องให้กรมทางหลวงยุติและทบทวนเส้นทางและหาทางเลือกอื่น ที่จะไม่ให้ตัดผ่านอุทยานฯน้ำหนาว เพื่อลดผลกระทบต่อผืนป่า และสัตว์ป่านั้น

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาการตัดถนนผ่าป่าอุทยานฯน้ำหนาว ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการหารือกันถึงเรื่องดังกล่าว โดยพล.อ.ประวิตร รวมทั้งกรรมการอีกหลายคนไม่เห็นด้วยกับการตัดถนนผ่าป่า เพราะจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มป่าน้ำหนาว-ภูเขียว กลุ่มป่าขนาดใหญ่เชื่อมต่อเทือกเขาเพชรบูรณ์กับเทือกเขาดงพญาเย็น เป็นต้นกำเนิดลุ่มน้ำชั้นเอ 1 คือ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำพองและยังเชื่อมป่าอนุรักษ์ต่อกัน 8 พื้นที่ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์กระบอกห้วยใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง อุทยานฯน้ำหนาว อุทยานฯภูผาม่าน อุทยานฯภูกระดึง พื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า 3 ล้านไร่ การตัดถนนผ่าป่าอุทยานฯจะมี การขยายถนนจาก 2 เลน เป็น 4 เลน จะทำให้ป่าถูกแบ่งแยก ทำให้สัตว์ป่าข้ามและหากินลำบาก กรมเคยคัดค้าน แต่กรมทางหลวงไม่ยอม อ้างว่าการตัดถนนผ่าป่าจะเอื้อประโยชน์ต่อเส้นทางคมนาคมขนส่ง ถ้าเปลี่ยนเส้นทางใหม่จะต้องตัดถนนเพิ่มอีกกว่า 50 กิโลเมตร รวมเป็น 100 กว่ากิโลเมตร แต่ถ้า ตัดผ่าป่าจะเหลือเส้นทางเพียง 50 กิโลเมตรเศษ

อธิบดีกรมอุทยานฯกล่าวต่อว่า ที่สำคัญในกลุ่มป่าน้ำหนาว-ภูเขียว มีสัตว์ป่าสำคัญค่อนข้างหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเนื้อทราย สัตว์ป่าสงวนที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วกระจายอยู่ในกลุ่มป่าน้ำหนาว-ภูเขียว มากกว่า 200 ตัว ถือเป็นแหล่งที่มีเนื้อทรายมากที่สุดของประเทศไทย จากเดิมเมื่อประมาณ 30 ปีก่อนหน้านี้ อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ ทั้งนี้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงปล่อยเนื้อทรายที่กรม อุทยานฯประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เนื้อทรายในกรงเลี้ยง จำนวน 4 ตัว คืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกในปี 2526 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

นายธัญญากล่าวอีกว่า ต่อมาในปี 2530 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในขณะนั้นดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เสด็จฯเป็นองค์ประธานทรงปล่อยเนื้อทราย จำนวน 6 ตัว ถือว่าการฟื้นฟูประชากรเนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ มีช้างมากกว่า 150 ตัว มีร่องรอยของเสือโคร่งและเสือดาว รวมทั้งมีสัตว์อื่นๆ เช่น กระทิง กว่า 100 ตัว กวาง เก้ง วัวแดง ไก่ฟ้า เป็นต้น รวมทั้งมีไม้สำคัญ เพราะเป็นทั้งป่าดิบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ที่สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงมีมติให้ยุติการก่อสร้างถนนผ่าป่าอุทยานฯน้ำหนาว และให้กรมทางหลวงไปศึกษาเส้นทางใหม่ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพราะผลที่ได้รับไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไป

นายธัญญากล่าวด้วยว่า ล่าสุด เมื่อวันที่24 ม.ค. ได้ให้ น.ส.กาญจนา นิตยะ ผอ.สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ที่เชื่อมต่อกับกลุ่มป่าน้ำหนาว-ภูเขียวเพื่อดูเรื่องการดูแลจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่ เพราะมีแผนปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ อาทิ เสือโคร่ง หมีควาย กวางป่า ละองหรือละมั่ง และสัตว์ป่าหายาก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูเขียวถือเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด 1 ใน 5 แห่งของประเทศ เป็นผืนป่าแห่งเดียวของภาคอีสาน เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า

“บิ๊กป้อม” ไม่เห็นด้วยกับโครงการตัดถนนผ่าป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวของกรมทางหลวง หวั่นกระทบ “กลุ่มป่านํ้าหนาว-ภูเขียว” 4 อุทยานฯ 4 เขตรักษาพันธุ์ฯ รวมพื้นที่กว่า 3 ล้านไร่ อธิบดีกรมอุทยานฯเผยเป็นแหล่งเนื้อทราย... 25 ม.ค. 2561 23:42 26 ม.ค. 2561 01:35 ไทยรัฐ