วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผ่านฉลุย

นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอแก้ไขมาตรา 2 เลื่อน เวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนที่สมาชิก สนช.จะโหวตเห็นชอบท่วมท้นตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข.

นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอแก้ไขมาตรา 2 เลื่อน เวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 25 ม.ค. 2561 23:28 26 ม.ค. 2561 01:10 ไทยรัฐ