วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนังสือที่ระลึก-จดหมายเหตุ งานพระบรมศพร.9ใกล้เสร็จ

ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่ระลึกจดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ และแผ่นพับที่ระลึก รวม 11 รายการ ได้จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์แล้วเสร็จ 6 รายการ ประกอบด้วย

1.หนังสือจดหมายเหตุ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” บทกวีนิพนธ์โครงการกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” หนังสือและซีดี บทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 3.หนังสือ “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” สมุดภาพรวมแผ่นป้ายแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า 4.จดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” รูปแบบสารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคต จัดทำทั้งหมด 37 ตอน เสร็จแล้ว 22 ตอน เปิดให้เข้าชมและดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ http://www.m-culture.go.th และจะอัพโหลดเพิ่มอีก 15 ตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 5.หนังสือ “นวมินทราศิรวาทราชสดุดี” ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ 6.แผ่นพับที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน

นายวีระกล่าวต่อว่า ที่เหลืออีก 5 รายการประกอบด้วย หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. ส่วนอีก 4 รายการ มีกำหนดแล้วเสร็จเดือน มี.ค. ได้แก่ 1.หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพฯ ฉบับประชาชน 2.หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพฯ ฉบับสื่อมวลชน ทั้งไทยและต่างประเทศ 3.หนังสือพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์และพระเมรุมาศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4.หนังสือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนำทั้งหมดมาจัดทำเป็นอีบุ๊ก ให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของกระทรวงทั้งจะแจกจ่ายหนังสือเหล่านี้ ไปยังหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติทุกจังหวัด ห้องสมุดประชาชนทั่วไป ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานฯ ร่วมกับกลุ่มแลลอดเลนส์ ชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2510 จัดทำหนังสือ “สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม” เทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ด้านการสร้างสรรค์ อนุรักษ์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา แก่ประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ในศาสนสถานที่เป็นเอกลักษณ์ โดยจัดพิมพ์ 2,500 เล่ม ในลักษณะสมุดภาพนำเสนอ ความวิจิตรของสถาปัตยกรรมไทยที่ทรงคุณค่ามีประวัติความเป็นมา องค์ความรู้ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของศาสนสถาน 5 แห่งที่รัชกาลที่ 5 มีพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นและได้รับการบูรณะในสมัย รัชกาลที่ 9 ได้แก่ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ วัดอัษฎางคนิมิตร วัดบวรนิเวศ วิหาร ซึ่งเป็นพระอารามที่ได้ทั้งสองพระองค์และพระบรม วงศานุวงศ์เสด็จออกผนวช โดยจะมีการเปิดตัวหนังสือ อย่างเป็นทางการที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ในวันที่ 27 ม.ค.

ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 25 ม.ค. 2561 23:26 26 ม.ค. 2561 02:03 ไทยรัฐ