วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

He rides the bus to work.

เมื่อวานผมรับใช้ว่า นั่งรถโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนขับ คนอเมริกันก็ใช้ ride เหมือนกัน The kids are riding in the back. พวกเด็กๆ กำลังนั่งข้างหลังรถ ยังมีวลี ride the bus อีกนะครับที่คนอเมริกันใช้ ผมถามว่า ปีเตอร์ไปทำงานยังไง ภรรยาปีเตอร์ตอบว่า He rides the bus to work. เขานั่งรถบัสไปทำงาน

กริยาขับรถ ขอให้ใช้ drive นะครับ อย่าใช้ ride พยานซึ่งเป็นตำรวจจราจรบอกกับศาลว่า Rhonda wasn’t the one driving the stolen car. (ตอนที่ผมตั้งด่านและตรวจพบนั้น) รอนด้าไม่ใช่คนที่กำลังขับรถคันที่ถูกขโมยมาดอกครับท่าน

กริยา ขึ้นลิฟต์ ลงลิฟต์ ก็เหมือนกัน ฝรั่งอเมริกันใช้กริยา ride นะครับ ถ้าขั้นลิฟต์ขึ้น ก็ใช้กับบุพบท up ลงลิฟต์ ก็ใช้กับบุพบท down

ผู้จัดการถามว่า เห็นท่านประธานไหม มีคนตอบว่า He rode the elevator down to the second floor. ท่านลงลิฟต์ไปที่ชั้นสอง อ้าว แล้วท่านรองประธานเล่าครับ? คนเดิมตอบว่า She rode up to the sixteenth floor. ท่านรองขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสิบหกค่ะ

พระจันทร์ขึ้นเหนือท้องฟ้า กริยาขึ้นแบบนี้เราก็ใช้ ride เหมือนกันนะครับ The moon was riding high in the sky.

กริยา ride ถูกนำมาใช้แม้แต่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก be riding high หมายถึง to feel very happy and confident รู้สึกสุขและเชื่อมั่น Rhonda was still riding high after her graduation. รอนด้ารู้สึกสุขและเชื่อมั่นหลังจากสำเร็จการศึกษา.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

เมื่อวานผมรับใช้ว่า นั่งรถโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนขับ คนอเมริกันก็ใช้ ride เหมือนกัน The kids are riding in the back. พวกเด็กๆ กำลังนั่งข้างหลังรถ ยังมีวลี ride the bus 25 ม.ค. 2561 11:05 ไทยรัฐ