วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมควบคุมมลพิษ ยัน ค่าฝุ่นละอองใน กทม.ไม่เกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ แจง หมอกปกคลุม กทม. เกิดจากสภาพอากาศนิ่ง และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก ยันผลตรวจฝุ่นละออง ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ชี้แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักคือ การจราจร อุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง

จากกรณี หมอกปกคลุมทั่วกทม. และเป็นฝุ่นควันค่าขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถผ่านขนจมูก โพรงจมูก คอ หลอดลมใหญ่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ล่าสุด นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 24 ม.ค. 61 ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่ (ค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เวลา 12.00 น. ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 อยู่ในช่วง 54 – 85 มคก./ลบ.ม. สูงสุดที่ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี สมุทรปราการ 59 – 71 มคก./ลบ.ม. และสมุทรสาคร 114 มคก./ลบ.ม.

สำหรับผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 10 ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน 120 มคก./ ลบ.ม.) ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ การจราจร รองลงมาคืออุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง

ขณะเดียวกัน เมื่อสภาพอากาศนิ่ง ลมสงบ และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก ปรากฏการณ์นี้จะพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับ PM 2.5 สูงขึ้นผิดปกติในช่วงนี้

ทั้งนี้ จากข่าวที่แชร์ในเว็บเพจต่างๆ ซึ่งเป็นรูปจากเว็บไซต์ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เว็บไซต์ดังกล่าวใช้ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เทียบกับดัชนีคุณภาพอากาศของ U.S. EPA ซึ่งต้องใช้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงในการเทียบ จึงทำให้การรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของเว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ในช่วงสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภาพ)

โดยข้อเท็จจริง หากใช้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะอยู่ในเกณฑ์สีส้ม (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคระบบทางหายใจ หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและไม่ปล่อยควันดำ และถ้าเป็นไปได้ควรลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันไปใช้ระบบขนส่งมวลชน ก็จะช่วยสถานการณ์และลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ได้.

กรมควบคุมมลพิษ แจง หมอกปกคลุม กทม. เกิดจากสภาพอากาศนิ่ง และชั้นอากาศผกผันใกล้พื้นดิน ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก ยันผลตรวจฝุ่นละออง ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ชี้แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศหลักคือ การจราจร อุตสาหกรรม 24 ม.ค. 2561 18:41 24 ม.ค. 2561 18:56 ไทยรัฐ