วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อลังการบุญ 2 แผ่นดิน! ธรรมกายจัดตักบาตรพระ 2 หมื่นรูป ณ เมียนมา เชื่อมสัมพันธ์ด้วยศาสนา (คลิป)

อลังการบุญ 2 แผ่นดิน! ธรรมกายจัดตักบาตรพระ 2 หมื่นรูป ณ เมียนมา เชื่อมสัมพันธ์ด้วยศาสนา (คลิป)

  • Share:

งานบุญสุดขลังและอลังการในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 06.00 น. โดยรัฐบาลมัณฑะเลย์ ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กร จัดงานตักบาตรพระ 20,000 รูป ณ สนามบินเก่า เมืองมัณฑะเลย์ (เมืองหลวงเก่า) ประเทศพม่า หรือ เมียนมา

เพื่อสืบสานพุทธประเพณีตักบาตร เชื่อมสัมพันธ์ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้น สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสงฆ์เถรวาทในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ-สามเณรในเมืองมัณฑะเลย์ ทั้งนี้คลื่นศรัทธาของชาวพุทธไทยและพม่า เดินทางมาร่วมตักบาตรอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น 22 องศาฯ

ประวัติศาสตร์ครั้ง 2 จากพระสงฆ์ 1 หมื่น ปรับเพิ่ม 1 เท่า

“การตักบาตรครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้เเลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งเมียนมาเป็นประเทศที่มีความรู้ในด้านพระไตรปิฎกเป็นอย่างมาก ส่วนประเทศไทยมีวิทยาการการศึกษาพระพุทธศาสนาสมัยใหม่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการเปิดมิติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางทั่วโลก 

คลิปวิดีโอพิธีการต่างๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลาตี 4 จนกระทั่งพระสงฆ์ 2 หมื่นรูปเดินแถวรับบิณฑบาต

การจัดงานครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่และจุดมุ่งหมายร่วมกันของชาวพุทธทั่วโลก ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพของงานบุญใหญ่ครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลให้ชาวพุทธทั่วโลก รวมถึงประชากรโลกทุกคนที่กำลังแสวงหาสันติภาพ หันมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์และน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิต สังคม ประเทศชาติ และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกสืบไป” พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ประชาสัมพันธ์โครงการตักบาตร กล่าวถึงความรู้สึกหลังเสร็จสิ้นงานกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งานบุญในครั้งนี้

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ประชาสัมพันธ์โครงการตักบาตร

สำหรับกิจกรรมตักบาตรพระเมียนมา-ไทย ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยการจัดขึ้นครั้งแรกนั้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558 โดยมีคณะสงฆ์รับบิณฑบาตในครั้งนั้นจำนวน 10,000 รูป ซึ่งการจัดครั้งนั้นได้รับความสนใจจากนานาชาติ และมีกระแสตอบรับจากชาวมัณฑะเลย์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการเผยแพร่ข่าวงานบุญครั้งนั้นไปทั่วโลก จนเป็นที่มาของการจัดตักบาตรพระ 20,000 รูปในครั้งนี้

ล่ามกว่า 50 ชีวิต อาสาสมัครพม่ามาทั้งประเทศ พระไทยข้ามชายแดนมาร่วมงาน

กว่างานบุญจะสำเร็จไปได้อย่างดีนั้น พระมหานพพรให้ข้อมูลกับทีมข่าวขณะเตรียมเต็นท์ลงทะเบียนสื่อมวลชนว่า มีการเตรียมการกันมานาน 3 เดือน ก่อนถึงวันงานก็มีอาสาสมัครจากไทยและพม่า รวมถึงพระมหานพพรเองก็ได้เดินทางมาเตรียมงานกันตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.61 อาสาสมัครคนไทยมาทำหน้าที่ประสานงาน ล่ามไทย ทำอาหาร เดินทางโดยเครื่องบินบ้าง รถยนต์ข้ามชายแดนก็มี หรือแม้แต่คนไทยที่มาทำธุรกิจในเมืองเมียวดีของพม่าและเมืองอื่นๆ ที่รู้ข่าวงานบุญใหญ่ครั้งนี้ก็ได้เดินทางมาด้วยใจที่ศรัทธา

จัดเตรียมของตามแถว

ซึ่งขณะที่พระมหานพพรให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวก็มองไปบริเวณรอบงานก็เห็นเป็นอาสาสมัครทั้งสองประเทศ ต่างขะมักเขม้นช่วยกันเต็มที่ด้วยความสามัคคี จัดเตรียมพื้นที่งาน ยกข้าวของตักบาตรมาวางตรงจุดที่กำหนด ส่วนอาสาสมัครของพม่านั้นมากันทั้งประเทศ มีทั้งชาวบ้าน เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงของเมืองมัณฑะเลย์ แล้วยังมีล่ามพม่าจากทั่วประเทศกว่า 50 ชีวิต เดินทางมาจากทวาย เชียงตุง มาช่วยสื่อสารด้วยเช่นกัน

บรรยากาศมุมสูง ขอบคุณภาพจาก iDream

“งานนี้มีพระไทยจากหลายพื้นที่ของไทยมาร่วมงาน 100 กว่ารูป มาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วย และมาบิณฑบาตด้วยส่วนหนึ่ง เดินทางมาทางเครื่องบิน บางรูปอยู่ติดชายแดน เช่น เชียงตุง ก็นั่งรถข้ามแดนมา งานตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น อาสาสมัครที่รู้ล่วงหน้าก็มาช่วยโดยไม่มีค่าตอบแทน มีล่ามพม่ามาจากทั่วประเทศ เพื่อมาจอยกับทีมไทยด้วย เราเตรียมงานกัน 3 เดือน” พระมหานพพรเล่าถึงการเดินทางมาสร้างบุญข้ามแผ่นดิน

ชี้แจงเหตุผล “ธรรมกาย” จัดงานบุญสุดยิ่งใหญ่ถึง 2 ครั้งที่เมืองมัณฑะเลย์

สำหรับข้อสงสัยว่าเหตุใดมาจัดงานที่เมืองมัณฑะเลย์ พระมหานพพรแจกแจงเหตุผลกับทีมข่าวว่า เพราะประเทศพม่ามีพระสงฆ์ทั้งหมด 5 แสนรูป เมืองมัณฑะเลย์มีพระสงฆ์อยู่มากที่สุด 1 แสนรูป และยังเป็นเมืองที่มีวัดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพระสงฆ์ของที่นี่รักการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมาก

พร้อมทั้งเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกับทีมข่าว ยืนยันเจตนารมณ์ว่าการจัดงานขึ้นก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์เถรวาททั้งไทยและพม่า และเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมด้วย เพราะอาหารจากการตักบาตร ทางคณะกรรมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝั่งพม่าจะจัดเตรียมถวายให้พระภิกษุทุกรูปที่มาบิณฑบาตให้ได้รับทั่วถึงกัน

“เมืองมัณฑะเลย์ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของพม่า พระ เณรของที่นี่เน้นเรื่องการศึกษามาก วัดหนึ่งมีสามเณรหลักหลายสิบรูปที่เรียนหนังสืออยู่ อาหารแห้งจากการตักบาตร จะเป็นต้นทุนอาหารให้กับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของเมืองมัณฑะเลย์ทั้งหมด

เรามีการใช้ธงสี สัญลักษณ์ การใช้ตัวอักษร บอกตำแหน่ง พระที่จะมามีฎีกาทั้งหมด พระที่จะมาก็มีฎีกาทั้งหมด พระที่ได้รับฎีกาเท่านั้นจึงจะเข้ามาได้ การนิมนต์พระโดยคณะกรรมการฝ่ายเมียนมา แม่งานคือ กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของมัณฑะเลย์ เป็นคนนิมนต์พระมาทั้งหมด พระเมียนมา 2 หมื่น พระไทยหลัก 100”

พร้อมกับเปิดเผยสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ระหว่างพระไทยกับพม่า

“พระทั้งของไทยและพม่า เป็นคณะสงฆ์เถรวาทเหมือนกัน มีการไปมาหาสู่กัน แลกเปลี่ยนตำรา ความรู้ และทำกิจกรรมร่วมกันมาตลอด บางรูปเคยมาช่วยแปลพระไตรปิฎกซึ่งเป็นภาษาต่างๆ จารึกอยู่ในอักษรธรรมบ้าง อักษรล้านนาบ้าง อักษรขอมบ้าง หรือแม้แต่อักษรเมียนมา นำมารวบรวมแล้วทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการศึกษา ซึ่งจะเป็นคุณูปการต่อวงการวิชาการของพระพุทธศาสนา พระของพม่าเรียนหนังสือเก่ง ชอบเรียน และแตกฉานมาก พระรุ่นเก่าบางรูปเขียนได้ 3 ภาษา อังกฤษ พม่า ญี่ปุ่น

ส่วนพระไทยไม่ค่อยมาศึกษาที่พม่า เพราะอาจมีปัญหาเรื่องภาษาพม่า แต่พระในพม่านิยมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะมีชมรมพระจากเมียนมา และแตกไปหลายๆ ชาติพันธุ์ ทั้งมาจากรัฐฉาน จากคะฉิ่น กะเหรี่ยง จากเชียงตุง ติดกับแม่สายก็มี มีหลายกลุ่ม รวมกันไปเรียน

ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศต่อเนื่องจากนี้ คือการที่พระภิกษุทั้งไทยและเมียนมามีการแลกเปลี่ยนวิทยาการและการจัดการสมัยใหม่ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันจำเป็นมากสำหรับการปรับตัวของโลกยุคสมัยใหม่ เพราะพม่าเพิ่งเปิดประเทศและการบริหารจัดการทั้งองค์กรสงฆ์ หรือองค์กรศาสนาที่มีอยู่ปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยความรู้และการจัดการสมัยใหม่

เพื่อรองรับความท้าทายที่ศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่ได้ด้วยความศรัทธา กำลังถูกท้าทายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้วิวัฒนาการ การจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกับพม่าก็กำลังแลกเปลี่ยนความรู้เหล่านี้ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา” พระมหานพพรกล่าวถึงสัมพันธ์กันทางศาสนาของไทยและพม่า

พิธีการสุดขลัง พระมหาเถระผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ 11 ประเทศร่วมงาน

งานบุญตักบาตรนี้ พุทธศาสนิกชนหลากหลายวัยเดินทางมาร่วมงานตั้งแต่ตีห้า ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น 22 องศาฯ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับจิตใจที่มุ่งมั่นมาตักบาตรในครั้งนี้ ผู้คนหลากหลายวัยที่มาร่วมงานใบหน้าเปื้อนยิ้มกันทุกคน ต่างทักทาย ปราศรัยกันด้วยมิตรไมตรีที่ดี จับกลุ่มเสวนาถึงงานบุญครั้งนี้กันอย่างเพลิดเพลิน และทยอยเดินเข้าไปนั่งเป็นระเบียบตามจุดกำหนด

พระพุทธรูปพระมหามัยมุนีตั้งอยู่กลางเวที

จนกระทั่งเวลา 06.30 น. ก็เข้าสู่พิธีการ โดยมีพระจำลองของพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเป็นหนึ่งใน 5 ศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า ตั้งอยู่กลางเวที สองฝั่งของเวทีขนาบด้วยฝูงชนนับหมื่นคน นั่งเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ และอีกฝั่งมีพระสงฆ์ 2 หมื่นรูปนั่งร่วมพิธี ระยะแถวยาวเกือบ 2 กิโลฯ เป็นภาพที่สวยงามและอลังการกับความเป็นระเบียบของพิธีการ

เมื่อประธานพิธีพม่าจุดบูชาเทียนพระรัตนตรัยแล้ว พุทธศาสนิกชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวนะโมตัสสะ รับศีลจากประธานสงฆ์ นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ถวายไทยธรรม ถวายคิลานเภสัช และกล่าวคำอธิษฐานจิต โดยได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทย และได้รับเกียรติจากคุณรองรักษ์ บุญศิริ เป็นประธานฆราวาสฝ่ายไทย

ซึ่งมีพระมหาเถระผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติเข้าร่วมงาน ได้แก่ พระ ดร.ธรรมปิยะ เลขาธิการสมาพันธ์พุทธนานาชาตินิวเดลี ประเทศอินเดีย พระ ดร.ทิช เตียน ตึม รองประธานมหาเถรสมาคมประเทศเวียดนาม พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย จากนั้นคณะสงฆ์เมียนมาและไทยได้เดินรับบิณฑบาต

พระพม่าที่มารับบิณฑบาตต้องได้รับฎีกาเท่านั้น พระไทยมาร่วม 100 กว่ารูป

ตั้งแต่พิธีเริ่ม ทีมข่าวได้เห็นถึงพลังและแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งของไทยและพม่ารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เปล่งวาจากล่าวคำอาราธนาและคำถวายต่างๆ ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยเสียงดังกระหึ่ม จนกระทั่งคณะสงฆ์ 2 หมื่นรูปแปรแถวบิณฑบาต

พุทธศาสนิกชนก็ทยอยหยิบของที่เตรียมไว้ใส่บาตร ซึ่งมีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค สบู่ ยาสีฟัน และปัจจัย รวมถึงเครื่องใช้อุปโภคอื่นๆ ใส่ในบาตรพระจนครบ 2 หมื่นรูป และตลอดเวลาเกือบ 1 ชั่วโมงที่พระเดินบิณฑบาต แม้แสงแดดเริ่มสาดส่อง อากาศเริ่มร้อนระอุ แต่หาได้เป็นอุปสรรคกับการทำบุญ พุทธศาสนิกชนใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างเป็นสุขที่ได้ทำบุญใหญ่ในครั้งนี้

“เรามีการใช้ธงสี สัญลักษณ์ และตัวอักษร แบ่งเป็นแถวๆ บอกตำแหน่งการนั่ง และออกเดินบิณฑบาต ส่วนพระที่มาก็เป็นพระที่ได้รับฎีกาเท่านั้น นิมนต์พระทั้งหมดที่มาในงานโดยคณะกรรมการฝ่ายพม่า ที่เป็นแม่งานคือ กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของมัณฑะเลย์ มีพระพม่า 2 หมื่นรูป พระไทย 100 กว่ารูป” พระมหานพพร บอกวิธีที่จัดสรรความเป็นระเบียบ

ความต่าง & ความเหมือน ของศรัทธาพุทธไทย - พม่า กับการทำบุญตักบาตร

สำหรับข้าวของในการบิณฑบาตพระ 2 หมื่นรูป ส่วนหนึ่งเป็นของรัฐบาลเมืองมัณฑเลย์ ซึ่งเป็นแม่งานจัดงาน ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย ขนใส่กันเป็นกระสอบ เพราะต้องการใส่ให้ครบ 2 หมื่นรูป โดยอาสาสมัครนักเรียนช่วยแพ็กของใส่บาตรเป็นถุงๆ ส่วนชาวบ้านก็จะเตรียมของมาเองด้วย

ถึงแม้ว่าจะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน แต่คนพม่ากับคนไทยก็มีวัฒนธรรมการทำบุญตักบาตรที่คล้ายและแตกกันบ้าง ซึ่งจากการสังเกตของทีมข่าวนั้น พระพม่าจะบิณฑบาตได้ทั้งวัน ฉันอาหาร 2 มื้อ ส่วนของใส่บาตรนั้นใส่ได้ทุกอย่างที่สมควรแก่สมณะการบริโภค และพระมหานพพรซึ่งได้ช่วยจัดงานแล้ว 2 ครั้ง ได้ให้ทรรศนะถึงศรัทธาอันแรงกล้าของคนพม่าต่อการทำบุญตักบาตรว่าทำมากยิ่งกว่าคนไทย และทำได้เกือบทั้งวัน

“คนพม่า ทำบุญ ตักบาตรบ่อย ทำมากยิ่งกว่าคนไทย ในเมืองไทย พระออกบิณฑบาตตีห้าครึ่ง หรือพระอาทิตย์ขึ้น สัก 9 โมงก็กลับเข้าวัด เกินเวลากว่านี้จะมีพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระมาคอยสอดส่อง พระไทยบิณฑบาตได้แค่ 9 โมง ยืนแช่อยู่กับที่ก็ไม่ได้ แต่ในพม่าบิณฑบาตได้ทั้งวัน เวลา 5 โมงเย็น ก็ยังเดินรับบิณฑบาตกันเป็นแถวๆ อยู่ก็มี

ใส่บาตรเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเอาไปใช้ในโรงเรียน ส่วนของตักบาตรใส่ได้ทุกอย่างที่สมควรแก่สมณะการบริโภค ตั้งแต่อาหารสด อาหารแห้ง กับข้าว หรือปัจจัยก็ใส่ได้ เหมือนพระไทย ฉัน 2 มื้อ บทสวดให้พรเหมือนกัน แต่เมโลดี้ต่างกันนิดหน่อย” 

หลังจากพระมหานพพรให้ข้อมูลกับทีมข่าว เมื่อมีโอกาสเข้าวัดต่างๆ  ในเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งไปตั้งแต่เช้าตรู่ตอนตี 4 ทีมข่าวก็เห็นถึงศรัทธาแรงกล้าของชาวพม่ากับศาสนาพุทธ ที่มีผู้คนหลากหลายวัยหอบลูกจูงหลาน ดูเด็กๆ ไม่งอแง กลับยิ้มแย้มแจ่มใส พากันมาวัดแต่เช้าตรู่เพื่อตักบาตร ไหว้พระ เสร็จแล้วค่อยกลับไปทำงาน เมื่อเลิกทำงานก็กลับมาไหว้พระ บูชาเจดีย์ จึงกลับมาดูแลครอบครัวที่บ้าน ซึ่งภาพทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนพม่าจริงๆ ซึ่งต่างกับไทยที่วิถีชีวิตพุทธเหล่านี้ ค่อยๆ หาย หรือเจือจางลง

พระมหาเถระผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติชื่นชม “ธรรมกาย” หนุนให้จัดตักบาตรทุกปี

พระมหาเถระผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ 11 ประเทศ ที่ได้เข้าร่วมงานบุญสุดอลังการครั้งนี้ ได้แก่ ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม เนปาล อินเดีย ศรีลังกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ไต้หวัน หลังพิธีตักบาตรเสร็จสิ้น ทีมข่าวได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ความรู้สึก ซึ่งหลายท่านบอกว่าเป็นงานบุญที่ดี ควรจัดให้มีทุกปี

พระ ดร.ธรรมปิยะ เลขาธิการสมาพันธ์พุทธนานาชาติ IBC นิวเดลี ประเทศอินเดีย กล่าวกับทีมข่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ ขอบคุณและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ที่จัดโดยวัดธรรมกายกับทางรัฐบาลเมืองมัณฑะเลย์ และชี้ให้เห็นถึงผลของการตักบาตรในครั้งนี้ว่า จะเป็นการทำให้ชาวพุทธรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน สามัคคีร่วมกัน นำไปสู่ความสามัคคีของชาวโลก

พระ ดร.ธรรมปิยะ เลขาธิการสมาพันธ์พุทธนานาชาติ IBC นิวเดลี ประเทศอินเดีย

เพราะความสามัคคีเป็นสิ่งที่ต้องการของคนทุกคนในโลก ไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตาม อีกทั้งเป็นการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้โลกรู้ว่า จริงๆ แล้วชาวพุทธทุกคนหวังเห็นสันติภาพเกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อยากให้ทุกๆ หน่วยงานในอนาคตจัดกิจกรรมแบบนี้ในทุกที่ทั่วโลก

ด้าน พระ ดร.ทิช เตียน ตึม รองประธานมหาเถรสมาคมประเทศเวียดนาม ก็รู้สึกยินดีอย่างมากเช่นกันที่ได้มาร่วมงาน ขอแบ่งบุญนี้ให้ทุกท่าน พร้อมอธิษฐานให้โลกมีสันติสุข และให้ทรรศนะว่างานนี้สำคัญต่อพระพุทธศาสนาในเมียนมา ไทย และประเทศอาเซียน เนื่องจากขณะนี้จำเป็นต้องร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาในระดับโลก บทบาททางพระพุทธศาสนา สิ่งสำคัญคือต้องการความเป็นหนึ่งเดียวกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสันติภาพโลกและสันติสุขของมนุษยชาติ

พระ ดร.ทิช เตียน ตึม รองประธานมหาเถรสมาคมประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ ก็รู้สึกมีความปลื้ม และดีใจเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน ที่เห็นชาวพุทธทั้งฝ่ายพันคชิตและคฤหัสถ์จากหลายประเทศมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร่วมกันอย่างเนืองแน่น

พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

กับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อมประสานจิตใจของชาวพุทธจากหลายๆ ประเทศที่ยังไม่มีความศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส หรือจากที่มีความศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้ว ก็จะทำให้มีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งๆ ขึ้นไป และนับเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย ช่วยกันทำนุบำรุงพระสงฆ์ให้มีปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต

พระเดชพระคุณพระภัตทันตะ กุมาระ ภิวังสะ ประธานสมัชชาสังฆนายกแห่งประเทศเมียนมา

อย่างไรก็ดี พระเดชพระคุณพระภัตทันตะ กุมาระ ภิวังสะ ประธานสมัชชาสังฆนายกแห่งประเทศเมียนมา อายุ 89 ปี กล่าวทิ้งท้ายว่า การตักบาตรพระ 2 หมื่นรูป เมื่อก่อนไม่มี แต่เมื่อได้ทำร่วมกันกับวัดธรรมกายของไทย ก็รู้สึกดีใจ เป็นการช่วยให้เมียนมาสามัคคีกัน และอยากให้ทำทุกปี คนก็ได้บุญด้วย

คนพม่าเห็นด้วยหรือไม่ ธรรมกายจัดงานใหญ่ในมัณฑะเลย์

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานนั้น ช่างเป็นภาพน่าประทับใจ เพราะนอกจากมีผู้เฒ่าผู้แก่แล้ว ยังมีหนุ่มสาว วัยรุ่นมาร่วมงานบุญอย่างคับคั่ง ซึ่งต่างจากวัยรุ่นเมืองไทย ที่หันหน้าเข้าห้างมากกว่าเข้าวัดทำบุญ

น.ส.มูซาวะ มาร่วมงานตักบาตร

น.ส.มูซาวะ อายุ 21 ปี บอกกับทีมข่าวว่า รู้ข่าวบุญจากป้ายโฆษณาในเมือง และตนมาร่วมงานตั้งแต่ตี 4 จนตักบาตรเสร็จสิ้น เมื่อสอบถามความรู้สึก เธอบอกด้วยแววตาเปี่ยมสุขว่า ได้ทำบุญแล้วรู้สึกดีใจ วันนี้นำขนมมาใส่บาตรด้วย โดยปกติเธอตักบาตรบ่อยมากทุกวันอยู่แล้ว

นางโดมิโซ่ว (ขวามือ) อาสาสมัครช่วยงานเป็นครั้งที่ 2

และ นางโดมิโซ่ว วัย 46 ปี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาช่วยงานบุญนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่จัด ซึ่งครั้งนี้มาช่วยทำหน้าที่จัดที่นั่ง บอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ น้ำตาคลอว่า รู้สึกสนุกและดีใจจนน้ำตาไหลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญนี้ อยากให้ทำทุกปี สำหรับของใส่บาตรที่เตรียมมาจากบ้านนั้นมี ยา กะปิ และเงิน การตักบาตรเธอบอกว่า ไม่ได้อธิษฐานขอพรอะไร เพราะถือเป็นการให้ด้วยใจ หากอยากได้สิ่งใดขอเพียงใส่ใจทำ แล้ว ก็จะได้สิ่งนั้นๆ กลับมาเอง

พระพุทธรูปแต่ละประเทศแตกต่างกัน แต่จุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ เคารพพระพุทธเจ้า งานบุญใหญ่ 2 แผ่นดิน ตักบาตรพระ 2 หมื่นรูปในครั้งนี้ ได้ช่วยทำให้ชาวพุทธในเมียนมาและทั่วโลก ตื่นตัว และร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนา เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีด้วยศาสนา นำมาซึ่งความสันติสุขกับพุทธศาสนิกชนทุกคน.

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้