วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาสตรีฯ-สถ.ขึ้นดอยช่วยภัยหนาว มอบเครื่องนุ่งห่มช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

สภาสตรีฯ-สถ.ขึ้นดอยช่วยภัยหนาว มอบเครื่องนุ่งห่มช่วยเหลือเด็กขาดแคลน

  • Share:

สภาสตรีฯ-สถ.ยกคณะฯ มอบเสื้อกันหนาวแก่นักเรียนบนดอยสูง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบ 10 ปี ของการสิ้นพระชนม์ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ" พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย-เชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ เนื่องในโอกาสครบ 10 ปี ของการสิ้นพระชนม์ พร้อมมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนผู้รับมอบ ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ดร.วันดี กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็น ที่ครอบคลุมทางภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยหนาว หลายครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และฐานะยากจน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนเสื้อกันหนาว และของใช้จำเป็นอื่นๆ ในการดำรงชีวิต คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสมาชิกได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและเสื้อกันหนาว รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยได้ดำเนินการมอบไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง เลย อุดรธานี นครพนม และ สกลนคร ผ่านองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีต่างๆ รวมจำนวน 2,500 ตัว และในวันนี้ได้นำเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวิฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,000 ตัว

ทั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นศูนย์กลางขององค์กรสตรีทั่วประเทศ มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้นำสตรี งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ และที่สำคัญ คือ การหาทุนทรัพย์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา และผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะฯ ได้พบปะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งศูนย์ฯ ก่อตั้งโดยชาวบ้านหนองเจ็ดหน่วยเมื่อปี 2534 ซึ่งใช้โบสถ์คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วยในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาได้รับที่ดินจากโรงเรียนสหมิตรวิทยาและมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ได้มาสร้างอาคารเรียนใหม่และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อมาได้โอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ดูแลปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนจำนวน 19 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน

ทั้งนี้ การเดินทางตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้