วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บวท.จ่อชงคมนาคมรับมือธุรกิจการบินโต “สาริณี”หวังดันเป็นวาระแห่งชาติกู้วิกฤติ

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานหลายแห่งประสบปัญหาตารางการบิน (สลอต) มีความหนาแน่น เช่น สนามบินดอนเมือง ที่มีขีดความสามารถในการรองรับได้ 44 เที่ยวบินต่อชั่วโมงเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีสูงถึง 60 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีอัตราเกินขีดความสามารถในการรองรับสูงที่สุด ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ รองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 66 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง และสนามบินภูเก็ต รองรับได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 22 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็นต้น โดย บวท.จะพยายามบริหารจัดการ การจราจรทางอากาศให้ดีที่สุด แต่ยอมรับว่ายังมีปัญหาเที่ยวบินล่าช้า (ดีเลย์) อยู่บ้าง “การแก้ปัญหาเรื่องนี้ จะแก้ที่สลอตอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแก้ตั้งแต่การบริหารจัดการภาคพื้น ห้วงอากาศ โครงสร้างเส้นทางบิน และเทคโนโลยี ขณะนี้ บวท.ได้จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาเรื่องโครงการที่จะสร้างความสามารถในการรองรับการเติบโตของกิจการการบินของไทย ซึ่งได้ให้โจทย์ไปว่า อีก 10 ปีข้างหน้า หากจะรองรับเที่ยวบินได้ 2 ล้านเที่ยวบินต่อปี และในอีก 20 ปีข้างหน้า หากจะรองรับเที่ยวบินได้ 2.7 ล้านเที่ยวบิน ต้องปรับปรุงอย่างไร จากปัจจุบันรองรับอยู่ที่ 1 ล้านเที่ยวบินต่อปี ซึ่งผลการศึกษาจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.นี้ จากนั้นจะเสนอให้กระทรวง คมนาคม ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาผลักดันเป็นวาระแห่งชาติต่อไป”

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าอากาศยานหลายแห่งประสบปัญหาตารางการบิน (สลอต) มีความหนาแน่น 24 ม.ค. 2561 08:38 24 ม.ค. 2561 08:51 ไทยรัฐ