วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปี60กบข.ได้ผลตอบแทน6.44% ปรับพอร์ตลงทุน ตปท.มากขึ้น!

นายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยผลการดำเนินงานของ กบข.ปี 60 ยังคงเติบโตได้ดี โดย ณ สิ้นปี 60 สินทรัพย์ สุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่า 834,161 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนส่วนของสมาชิก 382,296 ล้านบาท และกองทุนส่วนสำรอง 451,865 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกอยู่ที่ร้อยละ 6.44 ส่วนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ตั้งกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 6.61 โดยเป็นตัวเลขหลังหักค่าใช้จ่าย ก่อนการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ดีปี 60 เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ขณะที่ญี่ปุ่นและยุโรปยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เป็นผลดีต่อระดับราคาสินทรัพย์ทั่วโลก รวมทั้งเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้สูงกว่าที่คาดร้อยละ 3.9 จากการขยายตัวของภาคส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้ การลงทุนเอกชนเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว

นายวรุตม์ยังคาดการณ์ว่าปี 61 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวสูงใกล้เคียงกับปี 60 และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.8-4.0 ดังนั้น กบข.จึงวางกลยุทธ์การลงทุนปี 61 ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปรับเพิ่มการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์มั่นคงและกระจายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น สำหรับผลงานอื่นๆของ กบข.ปี 60 ได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการลงทุนและกำลังเตรียมพร้อมด้านงานปฏิบัติการ เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. กบข. นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารไปยังสมาชิก ผลงานด้านสื่อสารที่สำคัญ คือการจัดโครงการให้ความรู้การวางแผนการเงินและการลงทุน.

นายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยผลการดำเนินงานของ กบข.ปี 60 24 ม.ค. 2561 07:59 24 ม.ค. 2561 08:47 ไทยรัฐ