วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้งโรงงานผลิตยารักษามะเร็ง ปตท.ผนึกองค์การเภสัชกรรมหนุนคนไทยเข้าถึงยา

ตั้งโรงงานผลิตยารักษามะเร็ง ปตท.ผนึกองค์การเภสัชกรรมหนุนคนไทยเข้าถึงยา

  • Share:

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยหลังลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงระหว่าง ปตท. และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า ปตท. และ อภ.จะศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยาของไทย ทดแทนการนำเข้า โดยยังสรุปไม่ได้ว่า ปตท.จะร่วมลงทุนหรือไม่ ต้องดูผลศึกษาภายใน 6 เดือนจากนี้ก่อน เพราะสุดท้ายอาจเป็นการลงทุนของ อภ.เป็นหลัก และมี ปตท.สนับสนุนการบริหารโรงงานให้เท่านั้น “หาก ปตท.ร่วมมือกับ อภ.จะลดเวลาในการศึกษาการผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาได้เร็วขึ้น 3-5 ปี ซึ่งไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความต้องการยาจะเพิ่มขึ้นแน่นอน”

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ไทยมีความจำเป็นในการผลิตยารักษาโรคมะเร็ง เพราะปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตเองได้ต้องนำเข้าทั้ง 100%ซึ่งมูลค่านำเข้ายาทุกชนิดคิดเป็น 70% จากตลาดยาในประเทศที่มีมูลค่า 150,000 ล้านบาท หากไม่เร่งศึกษาผลิตเอง ไทยต้องพึ่งพิงยาจากต่างชาติมากขึ้น เพราะปัจจุบันมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ราว 60,000 คนต่อปี แต่หากไทยผลิตยาได้เอง จะสามารถสกัดยาที่นำเข้าจากต่างประเทศได้คิดเป็น 50% จากมูลค่านำเข้ายารักษาโรคมะเร็ง 3,000 ล้านบาท ลดการสูญเสียเงินตราและยังสามารถส่งออกยารักษาโรคมะเร็งไปประเทศเพื่อนบ้านได้

สำหรับการศึกษาตั้งโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งครั้งนี้ จะใช้งบในการลงทุน 1,000 ล้านบาท โดย อภ.จะศึกษาตัวยาที่ใช้รักษามะเร็ง 3 กลุ่มจำเป็น คือ 1.กลุ่มเคมีหลักๆ 2.กลุ่มไบโอซิมิลา (สร้างเซลล์มีชีวิตเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง) 3.กลุ่มทาเก็ตเซลล์ (ใช้ยาเข้าทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรง) คาดว่าจะสามารถผลิตยาเข้าระบบได้ตั้งแต่ปี 68 โดยอยู่ระหว่างเลือกพื้นที่ลงทุนระหว่างเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วีโคซี่ ของกลุ่ม ปตท.ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง ที่มีพื้นที่ 1,500 ไร่ กับพื้นที่ใน อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ที่มีพื้นที่ 1,000 ไร่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้