วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อภ.ร่วม ปตท.ผุดโรงงานผลิตยารักษา "มะเร็ง"

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และยกระดับอุตสาหกรรมยาของไทยให้ทัดเทียมสากล

นพ.นพพร กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามระบบสาธารณสุขของประเทศยังไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากยารักษาโรคมะเร็งบางประเภทมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100%ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยาและต้องมีการใช้จ่ายงบฯด้านยารักษาโรคมะเร็งสูง จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งอภ.ได้เริ่มเดินหน้าศึกษาวิจัยพัฒนายาในกลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง และมีแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่มการผลิต เพื่อให้มียาครอบคลุมการรักษาทุกกลุ่มโรคมะเร็งในปัจจุบัน ซึ่งการสร้างโรงงานจะลดราคายาลงได้มากกว่า50% ถือเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

นายอรรถพล กล่าวว่า ด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจยาของ อภ.กับความชำนาญทางวิศวกรรมการผลิตและเดินเครื่องโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของ ปตท. จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาโดยรวมของไทยให้ทัดเทียมสากล สอดคล้องตามนโยบายของประเทศไทย 4.0 และรองรับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการ 24 ม.ค. 2561 00:46 24 ม.ค. 2561 01:26 ไทยรัฐ