วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดคิวถกแก้ปมหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 40 สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 182 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ติดต่อกัน 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2558 และ 2559 นั้น ขณะนี้ สกอ.กำลังตรวจสอบหลักสูตรและสภาพปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 40 แห่งอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนที่ สกอ.จะเชิญสถาบันอุดมศึกษามาหารือกันว่ายังดำเนินการหรือปรับปรุงหลักสูตรนั้นๆอย่างไรบ้างในช่วงต้นเดือน ก.พ.นี้ ซึ่งกลุ่มแรกที่จะเชิญมาคือสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังปรับปรุงหลักสูตรและยังดำเนินการอยู่ เพื่อจะได้รู้ว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นได้มีการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว และมีการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน จากนั้นจะหารือกับกลุ่มที่สองคือสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งว่าปิดหลักสูตรไปแล้ว หรืองดรับนักศึกษา เพื่อจะได้มีการยืนยันว่าปิดหลักสูตรหรืองดรับนักศึกษาไปแล้วจริงหรือไม่ หรือมีการดำเนินการอะไรบ้าง

“หลังจากที่ สกอ.เปิดเผยรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ก็มีสถาบันอุดมศึกษาได้ขอดูข้อมูล รวมทั้งได้สั่งปิดหลักสูตรไปหลายหลักสูตร ดังนั้นเชื่อว่าหลักสูตรที่เคยแจ้งว่ากำลังปรับปรุงหลักสูตรและยังดำเนินการอยู่ ที่มี 53 หลักสูตรนั้น ถึงขณะนี้จำนวนหลักสูตรที่เปิดอยู่น่าจะลดลงพอสมควร เพราะผมได้พูดคุยกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ซึ่งบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ทำให้กล้าตัดสินใจปิดหลักสูตรได้ทันที จากเดิมที่คิดว่าจะปิดหรือไม่ปิด ส่วนสถาบันอุดมศึกษาใดที่คิดว่าหลักสูตรที่ สกอ. ประกาศไปนั้นไม่เป็นไปตามความเป็นจริง สกอ.ก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อมูล” ดร.สุภัทรกล่าว.

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 24 ม.ค. 2561 00:41 24 ม.ค. 2561 01:11 ไทยรัฐ